Engagement leveranciers voor klimaatactie

image not available

We moeten samenwerken om een netto nuluitstoot in de hele waardeketen te bereiken! Voor Proximus is het snel verminderen van onze eigen uitstoot van cruciaal belang, maar dat is gewoon niet genoeg. Om onze net zero-ambitie te realiseren is samenwerken met onze leveranciers een absolute noodzaak.

Mijn LinkedIn-profiel

Onze ambitie om de uitstoot met 90% te verminderen tegen 2040 heeft niet alleen betrekking op de uitstoot binnen onze eigen activiteiten, maar ook op die binnen onze waardeketen. Deze emissies "buiten de bedrijfsmuren" vertegenwoordigden in 2022 het grootste deel van de totale CO2-voetafdruk van Proximus, meer dan 94%. Dat is 17 keer meer dan de uitstoot van onze eigen activiteiten.

Zelfs als de emissies zich buiten de eigen activiteiten van Proximus situeren, hebben wij een verantwoordelijkheid om ze te verminderen, aangezien ze voortvloeien uit up- en downstreamactiviteiten die met de onze verband houden. Onze leveranciers zouden deze goederen en diensten niet produceren als wij ze niet bestelden, en onze klanten zouden onze oplossingen ook niet gebruiken als wij ze niet leverden.

Bij Proximus hebben we met de inkoopdienst al acties ondernomen, en vandaag zetten we de volgende structurele stappen door:

  • De criteria in onze Gedragscode voor Leveranciers aan te passen
  • Onze leveranciers mee aan boord te krijgen en met hen samen te werken om de uitstoot te verminderen

Onze vernieuwde Gedragscode voor Leveranciers

Proximus beschouwt zijn leveranciers als partners en hecht belang aan de manier waarop zij zaken doen. Om de principes van Proximus (mensenrechten en eerlijke arbeidspraktijken, milieuoverwegingen, bedrijfsintegriteit, gegevensbeveiliging, privacy en vertrouwelijkheid) in een steeds complexere omgeving te weerspiegelen, hebben we onze Gedragscode voor Leveranciers aangepast. Deze principes helpen ons om onze langetermijnvisie uit te voeren en een bedrijf te zijn dat zich inzet voor de ontwikkeling van de samenleving en de zorg voor de planeet.

Proximus' programma voor leveranciersbetrokkenheid

Via ons programma voor leveranciersbetrokkenheid werken we samen met onze belangrijkste leveranciers om dezelfde ambities na te streven. Proximus heeft in eerste instantie een engagementsdoelstelling gesteld voor de 150 voornaamste strategische leveranciers om hun eigen emissies te verminderen in lijn met de 1,5°C-ambitie. Dit betekent dat leveranciers de absolute uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 moeten halveren.

Aangezien transparantie in de hele waardeketen essentieel is om onze gezamenlijke impact te vergroten, moeten we ons engagement uiten en de CO2e-uitstoot van het hele bedrijf jaarlijks bekendmaken. Beide moeten betrekking hebben op het hele leveranciersbedrijf, niet alleen op het Proximus-gedeelte van de business. Proximus heeft bewust een klimaatdoelstelling voor leveranciers gesteld die gezamenlijk kan worden gebruikt en als basis kan dienen om een antwoord te bieden aan diverse klanten.

Dit programma is geen eenmalig engagement. Het verminderen van emissies, de jaarlijkse bekendmaking van de CO2-voetafdruk en de inkoop van hernieuwbare energie zijn thema's die permanent aan bod komen tijdens zakelijke beoordelingen en aankoopbeslissingen.

Om ondersteuning en begeleiding te bieden hebben we een speciaal leveranciersportaal rond duurzaamheid opgezet. Het portaal gaat dieper in op de ecologische verwachtingen van Proximus die in overweging worden genomen bij toekomstige prestatiebeoordelingen van de leveranciers en biedt ondersteunende hulpmiddelen en documentatie over het vaststellen van emissiereductiedoelstellingen in lijn met de 1,5°C-ambitie.

Als volgende stap na de ondertekening van circulaire manifesten verbindt Proximus zich tot een nieuwe duurzaamheidsinspanning door de lancering van een Supplier Engagement Program. Met dit programma zullen wij samenwerken met onze belangrijkste leveranciers om onze Scope 3-emissies aanzienlijk te verminderen en een transparante en objectieve rapportering te verkrijgen. Wij willen een echte koploper zijn in de race naar een echte duurzame toeleveringsketen.

Mijn LinkedIn-profiel