Financiële resultaten van de Proximus Groep - Eerste kwartaal 2023

Proximus start het jaar in lijn met de verwachtingen, behoudt een sterke commerciële dynamiek op zowel de thuismarkten als de internationale markten, en is goed op weg om zijn jaarverwachtingen waar te maken

 • De onderliggende omzet van de Proximus Groep steeg in het eerste kwartaal met 5,9% op jaarbasis.
 • Groei met dubbele cijfers van de directe marge voor de internationale segmenten Telesign en BICS, respectievelijk met 14,2% en 12,7% in het eerste kwartaal.
 • De omzet op de thuismarkten steeg in het eerste kwartaal met 4,8% tot 1.149 miljoen EUR, de residentiële omzet steeg met 5,9% en de omzet uit Business met 6,2%.
 • Verdere opschaling van de fiberstrategie: dekkingsgraad van 23% van de bevolking en 288.000 geactiveerde fiberlijnen eind maart 2023.
 • De klantenbasis voor internet (+11.000), mobiele postpaid (+10.000) en convergentie (+14.000) groeit verder aan, terwijl het nettoklantenverlies voor tv binnen de perken blijft (-12.000).
 • Zoals verwacht daalde de onderliggende ebitda op de thuismarkten onder invloed van kostenstijgingen door de inflatie met 3,4% op jaarbasis; de onderliggende groepsebitda daalde met 3,5% op jaarbasis.
 • De capex in het eerste kwartaal bedroeg 312 miljoen EUR, de gecorrigeerde vrije kasstroom -79 miljoen EUR.
 • Verwachtingen voor het volledige jaar 2023 bevestigd.

Highlights Q1 2023

 • Het segment van de thuismarkten van Proximus sloot het eerste kwartaal van 2023 af met een aanhoudende groei van zijn internetbasis met 11.000 abonnementen en 10.000 extra mobiele klanten in een competitieve context die sterk beïnvloed werd door promoties. De residentiële convergente aanbiedingen bleven succesvol en groeiden aan met 14.000 extra klanten tot een totaal van 1.061.000, een stijging op jaarbasis met 5,0%. De fiberaanbiedingen kenden een toenemend succes met 36.000 extra actieve fiberlijnen voor Residential en Business, goed voor een totaal van 288.000. Proximus is erin geslaagd de nettodaling van het aantal tv-abonnementen in het eerste kwartaal te beperken tot 12.000. Het aantal vaste spraaklijnen is verder afgenomen met 51.000 lijnen.
 • De onderliggende omzet van Proximus op de thuismarkten steeg met 4,8% tot 1.149 miljoen EUR. De Residential unit boekte een omzetstijging van 5,9% dankzij de stijging van de omzet uit Customer Services met 4,7% en een hogere omzet uit toestellen. De omzet uit convergente diensten steeg met 9,2% dankzij verdere klantenaangroei en de inflatiegebonden prijsaanpassingen. De omzet voor Business steeg over het eerste kwartaal van 2023 met 6,2% op jaarbasis. De omzet uit IT-apparatuur steeg sterk voor het derde kwartaal op rij, ten gevolge van de voortgezette inhaalbeweging voor klanteninstallaties na tekorten in de levering van chips. De omzet uit Business Services steeg met 0,8%, waarbij de dalende omzet uit vaste spraak ruimschoots werd gecompenseerd door een hogere omzet uit vaste data (+3,3%), mobiele diensten (+1,8%) en IT-diensten (+3,6%). De Wholesale unit van Proximus boekte in totaal 10,7% minder omzet, wat grotendeels te wijten was aan de dalende omzet uit interconnectie, zonder noemenswaardig effect op de marge.
 • In het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de ebitda op de thuismarkten 405 miljoen EUR, 3,4% lager dan in dezelfde periode in 2022. De bijdrage van de hogere directe marge, die steeg met 2,4%, werd ruimschoots tenietgedaan door een stijging van de bedrijfskosten met 8,3%. Dit was vooral te wijten aan de cumulatieve kosteneffecten van de inflatie op de lonen en hogere elektriciteitskosten, wat gedeeltelijk werd opgevangen door voortdurende kostenefficiënties.
 • Telesign sloot het eerste kwartaal af met een omzetgroei van 19,5% tot 120 miljoen EUR en een stijging van de directe marge met 14,2% tot 28 miljoen EUR, terwijl gunstige valutatrends beginnen af te vlakken. Bij een constante wisselkoers bedroegen ze respectievelijk 16,0% en 5,7%. De groei zet door voor zowel het Digital Identity- als het Communications-segment. Doordat investeringen in zijn groeistrategie de bedrijfskosten opdreven, kwam de ebitda van Telesign in het eerste kwartaal uit op -3 miljoen EUR.
 • BICS sloot het eerste kwartaal af met een omzetstijging van 7,1% tot 262 miljoen EUR. De omzet uit de kernactiviteiten van BICS steeg met 11,3%, dankzij de groei van de omzet uit mobiliteits- en berichtendiensten. De omzet uit groeidiensten steeg met 21,9%, vooral dankzij het grote succes van clouddiensten, en de omzet uit traditionele diensten (waarvan de marge laag is) steeg met 2,5%. De directe marge van BICS nam toe met 12,7%, wat de stijging van zijn ebitda met 15% ondersteunde, ondanks de effecten van een inflatiegebonden loonindexering in het eerste kwartaal van 2023.
 • Globaal kwam de onderliggende omzet van de Proximus Groep uit op 1.486 miljoen EUR voor het eerste kwartaal van 2023, een stijging met 5.9%. De onderliggende groepsebitda bedroeg 432 miljoen EUR, een daling met 3,5%.
 • Exclusief spectrum en voetbaluitzendrechten kwam de capex van de Proximus Groep voor het eerste kwartaal van 2023 uit op 312 miljoen EUR, tegenover 270 miljoen EUR het jaar voordien. De investeringen in fiber waren goed voor 26% van de totale capex. De capex voor de eigen fiberuitrol van Proximus daalde ten opzichte van de piek in 2022, terwijl de capex voor de aansluiting en activering van klanten toenam. Bovendien wordt de consolidatie van het mobiele netwerk (RAN) tussen Proximus en Orange Belgium voortgezet, en omvatten de resultaten van het eerste kwartaal ook timingeffecten met betrekking tot investeringen in IT en content.
 • In het eerste kwartaal van 2023 boekte de Proximus Groep een vrije kasstroom van -99 miljoen EUR, of -79 miljoen EUR gecorrigeerd voor transactiekosten in het kader van M&A's. De daling op jaarbasis was hoofdzakelijk het gevolg van een lagere onderliggende ebitda, hogere betalingen voor belastingen, een hogere kasuitstroom voor capex en de betaling van rente op spectrumrechten. In het eerste kwartaal van 2023 waren de behoeften aan bedrijfskapitaal lager op jaarbasis.

Ik ben zeer tevreden over de manier waarop we het jaar hebben ingezet.

In dit eerste kwartaal ging onze nieuwe bold2025-strategie van start. Op onze thuismarkten zien we een goede commerciële dynamiek in een competitieve omgeving, bij een gematigde marktgroei. De effectieve waardeoptimalisatie van onze klantenbasis ondersteunde de stijging van de omzet op de thuismarkten met 4,8% op jaarbasis. Door deze bemoedigende dynamiek, gecombineerd met de effecten van ons kostenefficiëntieprogramma, heb ik er het volste vertrouwen in dat we onze doelstellingen voor dit jaar zullen bereiken.

Ik ben ook zeer tevreden over de manier waarop onze internationale segmenten BICS en Telesign het jaar hebben ingezet. Telesign verhoogde verder de omzet uit communicatie- en digitale identiteitsdiensten, breidde zijn klantenbasis uit naar nieuwe regio's en lanceerde in het eerste kwartaal van 2023 het product Silent Verification, dat op 14 markten werd gelanceerd. BICS presteerde goed voor zijn voornaamste mobiliteitsdiensten en realiseerde hoge volumes voor clouddiensten. Dit vertaalde zich in een stijging van de omzet en de directe marge van beide bedrijven samen met respectievelijk 10,7% en 13,1%, wat aanzienlijk bijdroeg tot de groei van de Groep.

De uitrol van het beste gigabitnetwerk van het land blijft een van onze belangrijkste prioriteiten. In de Brusselse regio bereiken we al meer dan 50% van de bevolking, en momenteel wordt er fiber uitgerold in 106 steden over het hele land. Met bijna 1,4 miljoen aansluitbare woningen en bedrijven hebben we eind maart een dekkingsgraad van 23% bereikt. We hebben ook met succes Ultra Fiber gelanceerd, waarbij 10 Gbps-fibertechnologie wordt aangeboden in vijf Belgische steden. Tegen de zomer wordt van start gegaan met de lancering in het hele land. Met Ultra Fiber, het snelste internet in België, zijn we in vergelijking met onze concurrenten duidelijk koploper qua download- en uploadsnelheden en latency.

Onze klantenbasis kiest steeds vaker voor convergente aanbiedingen. Het aantal residentiële klanten met een combinatie van vaste en mobiele producten is de voorbije drie maanden met 14.000 gestegen. Voor mobiel zullen we, zoals vorige week aangekondigd, in mei een nieuw portfolio van postpaidplannen lanceren. Dankzij deze plannen kunnen meer klanten gebruikmaken van 5G en krijgen ze hogere datavolumes, en dit zowel in het residentiële als in het zakelijke segment. Daarmee spelen we verder in op de voortdurend veranderende behoeften van klanten, die overal en altijd verbonden willen zijn, zonder moeite en zonder zich zorgen te hoeven maken over hun dataverbruik.

In een steeds digitalere wereld zijn databeveiliging, cyberdefensie en bescherming van de privacy van het grootste belang voor onze klanten. Daarom zijn ze essentiële elementen van onze bold2025-strategie. De lancering van onze soevereine cloudportfolio met Microsoft en Google zal onze klanten alle voordelen van de cloud bieden en tevens de nodige veiligheidsniveaus garanderen, aangepast aan de Europese soevereiniteitsuitdagingen. Dit bewijst duidelijk het leiderschap van Proximus op dat vlak. We zijn trots dat Proximus een van de tien bedrijven ter wereld is die door Microsoft werden geselecteerd om samen een soevereine cloudoplossing op basis van confidential computing te ontwikkelen, en dat we een strategisch partnerschap mochten aankondigen met Google Cloud om gedeconnecteerde soevereine clouddiensten aan te bieden in België en Luxemburg, een primeur in Europa.

De impact die Proximus kan hebben door te bouwen aan een duurzamere wereld is sterk verankerd in bold2025. We willen op dit gebied een koploper zijn. Daarom hebben we vorige week met veel enthousiasme de Brusselse Green Deal ondertekend. Proximus verbindt zich resoluut tot de uitbreiding van emissievrije leveringen. We willen niet alleen onze eigen uitstoot verder beperken, we willen ook dat onze leveranciers ons hierin volgen. Vandaag vertegenwoordigen ze 80% van onze koolstofvoetafdruk (scope 3). Daarom hebben we onze Gedragscode voor leveranciers herzien en een duidelijke eis gesteld: zowel onze bestaande als onze nieuwe leveranciers zullen moeten aantonen dat ze werken aan een circulariteit en zero waste plan, hun emissies meten en hernieuwbare energie gebruiken.

Tot slot kunnen we stellen dat de uitvoering van onze bold2025-strategie goed op dreef is. Met de resultaten van de eerste drie maanden van dit jaar bevestigen we onze jaarverwachtingen voor 2023 voor alle indicatoren. In een context waarin de impact van de inflatie op onze thuismarkten voor 2023 aanzienlijk is, blijven we streven naar verdere waardeoptimalisatie, met inbegrip van verdere prijsaanpassingen die in de tweede helft van het jaar zullen worden doorgevoerd, voor geselecteerde tariefplannen voor particulieren en bedrijven.

Kerncijfers

Operationele cijfers, in duizendtallen

    Nettoklantenaangroei in het kwartaal Klantenbasis op einde kwartaal
    2022 2023 2022 2023 %
Fiber Aansluitbare woningen 95 91 909 1.373 51,0%
Geactiveerde retaillijnen 25 36 170 288 68,8%
Residentiële klanten Convergent 15 14 1.011 1.061 5,0%
Groep (abonnementen/simkaarten) Internet 15 11 2.193 2.227 1,6%
TV 11 -12 1.732 1.697 -2,0%
Vaste spraak -53 -51 1.951 1.759 -9,9%
Mobiele postpaid (uitgez. M2M) 38 10 4.689 4.827 2,9%
M2M 182 92 3.547 4.069 14,7%
Prepaid -25 -16 664 606 -8,8%

Financiële cijfers (miljoen EUR)

  1e kwartaal
    2022 2023 % verschil
Omzet
(onderliggend)
Groep 1.404 1.486 5,9%
Thuismarkten 1.097 1.149 4,8%
BICS 245 262 7,1%
Telesign 100 120 19,5%
Directe marge
(onderliggend)
Groep 917 947 3,3%
Thuismarkten 836 857 2,4%
BICS 60 67 12,7%
Telesign 24 28 14,2%
Groepskosten
(onderliggend)
Groep -469 -515 9,7%
Thuismarkten -417 -452 8,3%
BICS -33 -36 10,8%
Telesign -22 -31 38,9%
Groepsebitda
(onderliggend)
Groep 448 432 -3,5%
als % van de omzet 31,9% 29,1% -2,8 p.p.
Thuismarkten 419 405 -3,4%
BICS 27 31 15,0%
Telesign 2 -3 n.r.
Groepsebitda
(gerapporteerd)
  465 445 -4,4%
Nettowinst   120 94 -21,6%
Geboekte capex
(excl. spectrum en
voetbaluitzendrechten)
  270 312 15,6%
Vrije kasstroom
(gecorrigeerd)
  33 -79 n.r.
Gecorrigeerde netto
financiële positie
(excl. leaseschulden)
  -2.674 -2.870 -7,3%

Opmerkingen

 • De omzet, directe marge, bedrijfskosten en ebitda van de Groep zijn inclusief eliminaties tussen segmenten.
 • De gecorrigeerde vrije kasstroom is exclusief de impact van fusies en overnames, maar inclusief kapitaalinjecties voor fiber.

Verwachtingen voor het volledige jaar 2023 bevestigd

Op basis van de financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2023 en de beste raming van de onderneming voor de rest van het jaar worden de verwachtingen voor het volledige jaar 2023 bevestigd:

 • Op de thuismarkten zal Proximus inzetten op zijn multimerkenstrategie, op de verderzetting van zijn leiderschap inzake convergentie en op waardeoptimalisatie om omzetgroei te genereren. Voor 2023 wordt verwacht dat de omzet op de thuismarkten met 1% tot 3% zal stijgen.
 • Voor 2023 wordt een aanzienlijke tegenwind van de inflatie verwacht, waardoor de onderliggende ebitda op de thuismarkten op jaarbasis met ongeveer 3% zal dalen. Om de druk op de opex door de inflatie te beperken, activeert Proximus zijn tweede ronde van kostenbesparingen, voor een bedrag van 220 miljoen EUR over de periode 2023-2025.
 • De internationale activiteiten bieden Proximus een uniek groeipad, waardoor het bedrijf een leidende rol kan opnemen in markten met dubbele groeicijfers. Proximus verwacht dat zijn internationale segmenten BICS en Telesign in 2023 een hoge eencijferige groei van de directe marge zullen optekenen.
 • Globaal verwacht Proximus 2023 af te sluiten met een daling door inflatie van de onderliggende groepsebitda van ongeveer 3%.
 • Proximus verwacht dat zijn groepscapex in 2023 zal pieken op ongeveer 1,3 miljard EUR, voornamelijk door de fibercapex om fiberklanten aansluitbaar te maken, te connecteren en te activeren en door investeringen in de lopende consolidatie van het mobiele netwerk en de uitrol van 5G. De impact van de inflatie op de capex zal onder controle worden gehouden door capexoptimalisatie en efficiëntieprogramma's.
 • De nettoschuld/ebitdaratio zal voor 2023 naar verwachting rond de 2,6X liggen. Dit zorgt voor aanhoudend solide 'investment-grade' kredietratings, waardoor financiering op korte termijn tegen lage rente mogelijk blijft.
Indicatoren
Indicator Volledig jaar 2022

Resultaten
YTD 2023

Resultaten
Volledig jaar 2023
Vooruitzichten
16 januari 2023
Onderliggende omzet op de thuismarkten
Exclusief toestellen
4.478 miljoen EUR +4,8% op jaarbasis +1% tot +3% op jaarbasis
Onderliggende ebitda op de thuismarkten 1.665 miljoen EUR -3,4% op jaarbasis Ongeveer -3% op jaarbasis
Internationale directe marge 377 miljoen EUR +13,1% op jaarbasis Hoge eencijferige groei
Onderliggende groepsebitda 1.786 miljoen EUR -3,5% op jaarbasis Ongeveer -3% op jaarbasis
Capex (exclusief spectrum
en voetbaluitzendrechten)
1,3 miljard EUR 312 miljoen EUR Piek op ongeveer 1,3 miljard EUR
Nettoschuld/ebitda 1,5X (Proximus)
2,3X (S&P)
  Ongeveer 2,6X
(S&P)

 

Winstuitkering aan de aandeelhouders

De Algemene Vergadering van april 2023 heeft beslist aan de aandeelhouders van Proximus een brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uit te keren. Het gewone dividend van 0,70 EUR per aandeel zal worden uitgekeerd op 28 april 2023.

Dat brengt het totale uitgekeerde dividend over het resultaat van 2022 op 387 miljoen EUR.

Conform de bold2025-strategie en het daaruit voortvloeiende dividendbeleid, wil Proximus over het resultaat van 2023 een stabiel brutodividend van 1,20 EUR per aandeel uitkeren, onder voorbehoud van financiële prestaties in lijn met het strategisch plan.

Over het resultaat van 2024 en 2025 zal Proximus zijn dividend terugbrengen tot 0,60 EUR per aandeel. Het herziene, duurzame dividendniveau houdt rekening met alle gekende macro-economische en inflatiegebonden invloeden en met de verwachte veranderingen in de marktstructuur. Het voorgestelde dividend wordt op jaarbasis herzien en voorgelegd aan de Raad van Bestuur om een strategische financiële flexibiliteit voor toekomstige groei te behouden, organisch of via selectieve M&A’s, met een duidelijke focus op waardecreatie. Dit omvat tevens het bevestigen van de geschikte niveaus van uitkeerbare reserves.

Financiële resultaten Q1

Printen

Deel dit nieuws via