Wij gaan voor Net Zero, en we hebben uw hulp nodig

Vorig jaar werd Proximus het eerste BEL20-bedrijf en slechts de derde telecomoperator wereldwijd die een SBTi-validatie kreeg voor zijn plannen om tegen 2040 naar Net Zero te gaan. Een prestatie waar we terecht trots op zijn - maar het echte werk begint hier pas. En als we Net Zero willen bereiken tegen 2040, kunnen we het niet alleen.

Catherine Bals
Sustainability Department Lead bij Proximus
Mijn LinkedIn-profiel

SBTi staat voor Science Based Targets Initiative, een wereldwijde instantie die de doelstellingen voor de uitstootvermindering van bedrijven beoordeelt op haalbaarheid en ambitie. Onze SBTi-validatie vertelt ons dat we op de goede weg zijn: onze huidige plannen zijn robuust en realistisch. Dit creëert voor ons ook druk, zowel intern als extern, om een versnelling hoger te schakelen om deze doelen te bereiken. Maar daarvoor hebben we uw hulp nodig.

Waarom? Omdat het merendeel van onze uitstoot onrechtstreeks is: alle uitstoot van de goederen en diensten die wij kopen en het vervoer ervan, en de producten die onze consumenten kopen en gebruiken. Deze onrechtstreekse uitstoot vormt maar liefst 94% van onze totale uitstoot. Met andere woorden: als wij onze leveranciers en klanten niet kunnen overhalen om mee te doen, blijft Net Zero een verre droom. Gelukkig hebben wij een plan.

Een pleitbezorger voor verandering worden

Om echte en blijvende veranderingen tot stand te brengen, moet de hele sector veranderen. Al onze acties zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: wij hebben een netwerk van ongeveer 4.000 leveranciers wereldwijd die allemaal invloed hebben op onze impact op het klimaat - zij zijn goed voor 79% van onze onrechtstreekse uitstoot. Dit plaatst ons in een unieke positie: wij zijn afhankelijk van onze leveranciers om onze eigen impact op het klimaat te verminderen, maar als grootste telecomoperator van België kunnen wij ook een aanzienlijk gewicht in de schaal leggen en echte pleitbezorgers worden voor een groenere toekomst. Door onze leveranciers te vragen om zich bij onze klimaatambities aan te sluiten, kunnen wij een kettingreactie van duurzame verandering in de hele sector en daarbuiten tot stand brengen.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? In de eerste plaats betekent dit gewoon praten met onze leveranciers. Wij informeren hen over onze verplichtingen en onze verwachtingen: wij vragen al onze partners om hun eigen roadmap op korte termijn op te stellen om de uitstoot te verminderen en hun doelstellingen af te stemmen op de meest recente klimaatwetenschap. Wij stemmen onze aanpak af op het aandeel in de uitstoot dat elke leverancier vertegenwoordigt, op hun eigen klimaatambities en op wat zij nodig hebben om actie te kunnen ondernemen. Op basis van die eerste gesprekken kunnen wij elk van onze partners de nodige praktische ondersteuning en begeleiding bieden.

Deze aanpak vergt een investering van onze kant, maar wij zijn ervan overtuigd dat die op lange termijn vruchten zal afwerpen. Verandering kost tijd. Wij zijn liever realistisch en investeren in onze relaties met onze partners dan dat wij strikte regels opstellen die sommige van onze huidige leveranciers zouden kunnen uitsluiten. Wij zijn ervan overtuigd dat het goede voorbeeld geven en het gesprek gaande houden de beste manier is om blijvende veranderingen mogelijk te maken - veranderingen die de sector in beweging zullen brengen en zich zullen blijven verspreiden.

Klanten aanmoedigen tot groenere keuzes

Hoewel de producten en diensten die wij kopen de grootste impact hebben op onze uitstoot, mogen wij ook de producten die wij verkopen of leasen niet vergeten. Hier kunnen we op twee fronten invloed uitoefenen: bij het productontwerp en bij de manier waarop we klanten aanmoedigen om ze te gebruiken.

Circulair design zou de nieuwe standaard moeten zijn in elke industrie, niet in de laatste plaats in de telecomsector. Het verminderen van het energieverbruik en het zoveel mogelijk repareren en recyclen van apparaten staat voorop bij al onze ontwerpbeslissingen. Onze nieuwste Internet Box heeft bijvoorbeeld een behuizing die volledig uit gerecycled plastic bestaat, verbruikt 24% minder elektriciteit en heeft een 30% kleinere ecologische voetafdruk dan het vorige model. En het gaat niet alleen om de producten die onze klanten fysiek in handen krijgen: ook de vervanging van het bestaande kabelnetwerk door glasvezel maakt deel uit van de vergelijking, omdat dit efficiënter is en langer meegaat dan traditionele koperkabels.

De andere kant van de medaille is hoe klanten de producten gebruiken die zij bij ons kopen. Zoals in elk bedrijf is er een zekere spanning tussen onze commerciële doelstellingen en ons streven naar meer duurzaamheid. De oplossing ligt in het creatieve gebruik van verschillende bedrijfsmodellen om klanten aan te zetten tot groenere keuzes - bijvoorbeeld door reparaties, tweedehands aankopen en recycling van hun vorige apparaten aan te moedigen wanneer zij belangstelling tonen voor een nieuw product.

Zonder u kunnen we het niet waarmaken

Of het nu gaat om het aansporen van klanten of het stimuleren van leveranciers: het is duidelijk dat Proximus zijn uitstootvermindering en andere duurzaamheidsdoelstellingen niet kan bereiken zonder de aanzienlijke inbreng van iedereen met wie we in contact komen. Tegelijkertijd maakt deze onderlinge afhankelijkheid ons alleen maar sterker. Samen kunnen we een veel grotere impact hebben dan alleen.

Daarom zijn wij vastbesloten om de meest uitgesproken pleitbezorger van de sector voor klimaatactie te worden. Wij willen het goede voorbeeld geven, maar wij willen vooral een katalysator zijn voor blijvende veranderingen binnen onze sector en daarbuiten. Daarom doen wij een beroep op iedereen: doe met ons mee om ambitieuze Net Zero doelen te stellen en uitvoerbare plannen te maken. Als we vandaag allemaal de eerste stap zetten, stel je dan eens voor wat we samen kunnen bereiken - voor onze toekomst en die van vele generaties na ons.