We zullen nooit compromissen sluiten over de manier waarop we zakendoen omdat dit onze vitale rol in de samenleving definieert. We evalueren voortdurend onze principes, beleidslijnen en procedures en gaan zelfs verder dan wat vereist of verwacht wordt. Tot slot is het eerbiedigen van de mensenrechten voor ons een fundamentele waarde. Mensen hebben het recht om met respect, zorg en waardigheid te worden behandeld. De bedrijfspraktijken van Proximus kunnen enkel duurzaam zijn als we de fundamentele mensenrechten respecteren en diversiteit en culturele en andere verschillen naar waarde weten te schatten.

Onze policy inzake mensenrechten