Digitale innovatie geeft de toekomst van onze economie en samenleving vorm. We willen niet alleen de digitale mogelijkheden van onze klanten vergroten, maar ook een impact hebben op de sociale en ecologische uitdagingen. Daarom kiezen we voor open innovatie: we werken samen met de academische wereld, ondersteunen start-ups en cocreëren oplossingen met innovatiepartners.

Start-ups en Proximus

We willen een katalysator zijn voor jonge bedrijven, start-ups en scale-ups door onze kennis, ervaring en infrastructuur te delen en samen te werken aan concrete projecten. Zo stimuleren we innovatie en geven we onze digitale economie een boost.

Help ons innoveren!

Op ons ThinkChallenges-portaal kunnen startups en academici hun projecten indienen en matchen met de concrete zakelijke, operationele en duurzaamheidsuitdagingen waarvoor Proximus een oplossing zoekt. Zo zien we snel of er een strategische mogelijkheid tot samenwerken is.
Zet jouw startup eenvoudig op onze radar via deze weg: ...

ThinkChallenges

Proximus API Solutions

Proximus API Solutions pakt de nieuwe, digitale uitdagingen van de B2B-bedrijvenmarkt aan met innovatieve API-gebaseerde oplossingen om bedrijven te helpen bij hun digitale transformatie. Elk bedrijf kan gebruik maken van deze digitale omgeving die verbonden is met een ecosysteem van filialen en partners.

Proximus Api Solutions

Academische samenwerking

Proximus werkt intensief samen met universiteiten en hogescholen. Wij krijgen toegang tot innovatieve oplossingen en academische inzichten. In ruil kunnen zij gebruik maken van onze data, infrastructuur en resources om hun ideeën in de praktijk te brengen. We hebben samenwerkingsprojecten met VUB/ULB,  KU Leuven, UCLouvain en UGent op gebied van veiligheid,  AI, mobiele en vaste netwerken en IoT.

Cyberveiligheid: capture the flag

Proximus CSIRT organiseert al enkele jaren een 'Capture The Flag'-wedstrijd voor studenten cybersecurity. Het geeft hen de mogelijkheid om in een bedrijfscontext op concrete cases te werken en wij komen we op die manier in contact met sterke kandidaten om stages te doen.

Innovatieve oplossingen

We helpen bedrijven bij hun digitale transformatie om een sterke digitale economie op te bouwen en om samen de maatschappelijke problemen op het vlak van mobiliteit, veiligheid, energie en klimaat aan te pakken. We investeren hiervoor massaal in onze netwerken en infrastructuur en met Proximus Accelerators, ons ecosysteem van IT-experten, ontwikkelen we oplossingen en toepassingen die een toegevoegde waarde creëren voor bedrijven, sectoren en de eindgebruiker. 

Smart healthcare

In juni 2021 lanceerde Proximus doktr, een innovatieve videoteleconsultatiedienst waarmee patiënten met een basisbehoefte aan eerstelijnszorg op een gemakkelijke en veilige manier in contact kunnen komen met een gekwalificeerde arts. Een team van goed opgeleide gediplomeerde artsen, veilig inloggen via itsme en een sterk dataprivacybeleid zorgen voor een kwaliteitsvolle ervaring voor de patiënt. Tegelijkertijd kan de applicatie dienen als ondersteunend instrument voor artsen om hun efficiëntie te verhogen en zo de druk in hun dagelijkse activiteiten te verlichten. De lancering van doktr is een eerste concrete stap in de ambitie van Proximus om relevante, innovatieve digitale oplossingen te brengen op het gebied van eHealth en bij te dragen tot een toekomstbestendige gezondheidszorgomgeving voor België.
Met deze nieuwe digitale gezondheidsdienst speelt Proximus in op specifieke uitdagingen van het huidige gezondheidszorgsysteem: artsen die efficiëntie en ondersteunende tools zoeken omdat ze onder hoge druk staan; patiënten die op een veilige en gemakkelijke manier naar een dokter willen gaan; en een gezondheidszorgsysteem dat geconfronteerd wordt met een behoefte aan duurzame digitale innovatie.

doktr.be

Smart education

De digitale revolutie in het onderwijs kent een enorme versnelling, mede onder impuls van de huidige gezondheidssituatie. Afstandsonderwijs, educatieve software en digitale leermethoden zijn meer dan ooit onontbeerlijk voor scholen om de best mogelijke leeromgeving aan te bieden aan hun leerlingen.
Proximus en Signpost, de marktleider in België voor ICT-oplossingen in het onderwijs, hebben een strategische samenwerkingsovereenkomst getekend. Ze concretiseren daarmee hun ambitie om samen een end-to-end oplossing uit te werken doorheen alle lagen van de digitale onderwijsomgeving, van beveiligde internettoegang en wifi, over hardware en software, tot digitale content en een professionele ICT-helpdesk.

Smart energy & climate

In het kader van het openinnovatie-initiatief IO.Energy, gelanceerd door het Belgische ecosysteem van energieleveranciers, werkt Proximus mee aan oplossingen om de energie-efficiëntie in grote gebouwen radicaal verbeteren.

Smart buildings & venues

Samen met het toonaangevende Belgische bouwbedrijf BESIX en tech start-up i.Leco, gespecialiseerd in energiebeheer van gebouwen, kondigde Proximus in september 2021 de oprichting aan van aug∙e, een applicatieplatform voor slimme gebouwen.
Met de creatie van aug∙e brengen BESIX, Proximus en i.Leco state-of-the-art oplossingen op het gebied van slimme gebouwen op de markt, die ertoe zullen bijdragen dat gebouwen een belangrijke speler worden in de energietransitie. Deze oplossingen omvatten de meest innovatieve technologieën om de energieprestaties en de milieu-impact van gebouwen te verbeteren, het onderhoud ervan op lange termijn te vergemakkelijken en het comfort van de gebruikers te verhogen. De energietransitie, en in het bijzonder de bijdrage van gebouwen aan een duurzamere wereld, staat centraal in het initiatief voor de oprichting van aug∙e.
De totstandkoming van aug∙e is het resultaat van een tweeledige investering. De eerste is rechtstreeks, via een kapitaalinbreng en de verwerving door BESIX en Proximus van deelnemingen in i.Leco, een Europese specialist in innovatief energiebeheer van gebouwen en lokale energiegemeenschappen. De tweede investering berust op de verregaande integratie van het erfgoed en de bestaande technische en technologische expertise van de drie bedrijven - een illustratie van deze integratie is de overdracht van talent van BESIX en Proximus naar Aug∙e. Uiteindelijk zal het huidige i.Leco-platform op natuurlijke wijze in Aug∙e worden opgenomen.
Deze intrede in de energiesector is volledig in lijn met de strategie van Proximus om via sterke partnerschappen te diversifiëren naar nieuwe groeigebieden zoals het bankwezen, het onderwijs en slimme gebouwen.

Smart cities & safety

In Vlaanderen maken we deel uit van het project City of Things, waar we samen met het onderzoekscentrum imec, academici en een groot aantal steden nieuwe oplossingen voor netwerkcommunicatie testen. We ontwikkelen innovatieve 'smart city'-diensten met burgers en een ecosysteem van commerciële partners.

Smart mobility & logistics

Ons filiaal Be-Mobile is een van de toonaangevende 'smart mobility'-bedrijven. Be-Mobile helpt complexe mobiliteitsproblemen op te lossen met oplossingen voor parkeren, tolheffing en multimodale mobiliteit. Een bekend voorbeeld is 4411, de app voor betaald parkeren en de aankoop van bus-, tram- en treintickets. 

Slow banking

Banx is een volledig digitale, Belgische bankervaring, imagined by Proximus, powered by Belfius. Banx legt de lat voor digitaal bankieren hoger én stelt gebruikers in staat om de impact van hun aankopen op de planeet te monitoren. Daarmee wil de nieuwe banking app gebruikers aanmoedigen om bewustere en duurzamere keuzes te maken. Bovendien is Banx een Belgisch initiatief met stevige lokale verankering. Zo zijn er meerdere lokale partners te ontdekken in de app, met als doel milieubewuste consumenten en lokale partners samen te brengen om duurzaam bankieren toegankelijk te maken voor iedereen.