Een netto positieve bijdrage aan het milieu

Naast klimaatneutraliteit willen bedrijven in hun strijd tegen de klimaatopwarming nog een stapje verder gaan en een netto positieve bijdrage aan het milieu leveren. Maar wat betekent netto positief nu eigenlijk?

Een netto positieve bijdrage aan het milieu

Ons klimaat verdient onze grootste aandacht en de opwarming van de aarde is een feit. Dat is meer dan duidelijk. Een verdere opwarming van de aarde moet absoluut onder controle gehouden worden.

Om dit te bereiken werden in het klimaatakkoord van Parijs  wetenschappelijk gefundeerde doelen vastgelegd met als streefdoel een maximale opwarming van de aarde van 2°C. Om dat te halen dienen we onze CO₂-uitstoot drastisch te beperken en groene duurzame alternatieven gebruiken in onze dagelijkse manier van leven en werken. Het niet halen van deze doelstellingen zal onomkeerbare schade toebrengen aan het milieu en desastreuse gevolgen hebben voor mensen, dieren en planten.

Netto positief, een nieuwe visie voor de toekomst

Ook in de bedrijfswereld is duurzaam ondernemen met aandacht voor het klimaat zeer belangrijk geworden. Heel wat bedrijven leggen zichzelf zeer strenge normen op als het aankomt op verminderen van CO₂-uitstoot en gebruik van duurzame energie voor hun activiteiten. Ook bij Proximus staat duurzaamheid voorop in onze activiteiten: zo integreerden we duurzaamheid in het hart van onze strategie #inspire2022 en zijn we sinds 2016 een klimaatneutraal bedrijf voor onze eigen activiteiten.

Het concept van klimaatneutraliteit kan je zien als een weegschaal met langs de ene kant de ‘schadelijke’ factoren (bijv. CO₂-uitstoot van fossiele brandstofverbranding bij wagens) en langs de andere kant de initiatieven om deze weg te werken (duurzame projecten rond verlaging of absorptie van de CO₂-uitstoot doorvoeren of ondersteunen, gebruik van groene energie).  Als het lukt om de weegschaal in balans te krijgen kan je spreken van neutraliteit.

Sinds enkele jaren heeft echter een nieuw concept zijn intrede gedaan dat nog een stapje verder gaat: ‘netto positief’.

Wat betekent ‘netto positief’?

De visie rond ‘netto positief’ of ‘net positive’ werd voor het eerst naar voren gebracht door de organisaties Forum for the future, het WWF en de Climate Group. Netto positief ondernemen is volgens hen dé manier van handelen om voor onze planeet en onszelf een goede toekomst te garanderen.

Netto positiviteit is de volgende stap na klimaatneutraliteit. Het is de bedoeling om niet enkel de weegschaal in evenwicht te houden maar ze eerder om te doen kantelen naar de positieve zijde. Meer ‘goed’ dus te doen voor het milieu dan ‘slecht’ om het in simpele termen te omschrijven.

Volgende grafiek verduidelijkt dit:


(bron: The Climate Group)

Samen met de klanten voor een duurzame aanpak

Proximus wil als bedrijf meeschrijven aan dit netto-positieve verhaal en dat, door bovenop onze koolstofneutraliteit voor de activiteiten die we rechtstreeks controleren, ook de ecologische voetafdruk van onze aankoopketen en onze klanten helpen te verkleinen.

We doen dit door bijvoorbeeld onze klanten energiezuinige toestellen aan te bieden en de levensduur van onze toestellen te verlengen. Daarnaast bieden we onze klanten innovatieve oplossingen aan waarmee de uitstoot van CO₂ sterk wordt beperkt of zelfs vermeden, denken we maar aan cloud- of IoT-oplossingen voor onze business klanten waarmee ze op een slimme en groene manier kunnen omspringen met hun energiebeheer of mobiliteit zoals video-conferentie oplossingen, parkeerbeheersystemen, slimme gebouwen, enz.

Maximum 2°C opwarming van de aarde

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag de dag een must en de meeste bedrijven maken hier dan ook effectief werk van en onderschrijven duurzaam ondernemen in hun strategische doelstellingen. Belangrijk hierbij is dat er ook gewerkt wordt met duidelijke doelen en objectieve cijfers om de impact van de acties te meten. Hiervoor zijn er verschillende wetenschappelijk gefundeerde initiatieven waar je als bedrijf kan op intekenen.

Proximus is een van de ongeveer 1000 bedrijven ter wereld die de methode van het Science-Based Targets-initiatief (SBT) voor hun CO₂-uitstoot hebben overgenomen. Bedrijven van over de hele wereld kunnen bij deze organisatie een engagement aangaan en aantonen welke initiatieven ze nemen om bij te dragen tot dat doel van max. 2°C of 1.5°C opwarming. De resultaten en cijfers worden door deze internationale organisatie gecontroleerd en gevalideerd waarna het bedrijf na een positieve evaluatie een officiële erkenning krijgt.

Bij SBT hebben wij ons verbonden om onze eigen uitstoot tussen 2015 en 2025 met 30% terug te dringen en onze onrechtstreekse uitstoot (door onze klanten) tussen 2014 en 2025 met 10% en tussen 2014 en 2040 met 50% te verminderen.

Dit alles om ons doel te bereiken en tegen 2030 een netto positieve bijdrage aan het klimaat te leveren.

Printen

Deel deze blogpost via