Digitale Dag 2021: Proximus sluit zich aan bij de 'Europese groene digitale coalitie'

Please select an image for this article

Tijdens de Digitale Dag 2021 op 19 maart hebben verschillende EU-lidstaten nieuwe verbintenissen aangegaan om hun gezamenlijke ambities voor een mensgerichte aanpak van digitalisering kracht bij te zetten. Deze verbintenissen hebben betrekking op drie domeinen, connectiviteit, start-ups en milieuvriendelijke digitale technologieën. Ze ondersteunen de ambities van de EU voor een meer concurrerende, inclusieve en groene digitale toekomst.

Investeren in milieuvriendelijke digitale technologieën

In het kader van het derde domein, schone digitale technologieën, hebben 26 lidstaten de verklaring over 'Een groene en digitale transformatie van de EU' ondertekend om het gebruik van milieuvriendelijke digitale technologieën te stimuleren. De lidstaten zullen samenwerken om de uitrol en de ontwikkeling van geavanceerde digitale technologieën, zoals 5G en 6G, glasvezel, high-performance computing en het Internet of Things, te versnellen. Zij zien hierin cruciale oplossingen om klimaatneutraliteit te bereiken en groene en digitale transities in prioritaire sectoren zoals energie, vervoer, industrie, agrovoeding en bouw te stimuleren.

Daarnaast hebben 26 ICT-bedrijven, waaronder Proximus, zich aangesloten bij de 'Europese groene digitale coalitie', waarbij zij zich ertoe verbinden hun koolstofvoetafdruk aanzienlijk te verkleinen en klimaatneutraal te worden. De oplossingen omvatten investeringen in de ontwikkeling van energie- en materiaalefficiënte digitale technologieën, samenwerking met relevante ngo's en expertenorganisaties om onder meer de netto milieu-impact van groene digitale oplossingen te meten en te monitoren. Tot slot verbinden zij zich ertoe samen met andere sectoren richtlijnen voor de invoering van groene digitale oplossingen op te stellen om de duurzame transitie van onder meer de energie-, vervoers-, bouw- en landbouwsectoren te versnellen.

Proximus heeft gedurfde milieuambities

Sinds 2016 is Proximus koolstofneutraal voor zijn eigen activiteiten. Voor de toekomst hebben we de gedurfde ambitie vooropgesteld om een netto positieve bijdrage te leveren aan een klimaatneutrale planeet en tegen 2030 een echt circulair bedrijf te worden.

Om dit te bereiken, verankeren we duurzaamheid in alles wat we doen. We zullen onze directe en indirecte emissies zo veel mogelijk verminderen. Via compensaties zijn we nu al koolstofneutraal voor onze eigen emissies. Tegen 2030 willen we dat onze eigen emissies zijn gereduceerd tot nul, zonder enige compensatie. Naast onze eigen emissies is een groot deel van onze milieu-impact gekoppeld aan de koolstofemissies die indirect door Proximus gegenereerd worden doorheen onze waardeketen. We streven naar een vermindering van deze emissies met 10% tegen 2025 en een vermindering met 50% tegen 2040.

Naast onze eigen inspanningen zullen we ook onze klanten helpen hun voetafdruk te verkleinen via onze producten en diensten en zullen we projecten voor de absorptie van emissies blijven financieren.

Interesse in dit onderwerp?

Printen

Deel dit nieuws via