Guillaume Boutin, CEO
Stefaan De Clerck, Voorzitter

Ontdek onze hoogtepunten van 2020

Financiële hoogtepunten

Groep Ebitda (M€, Onderliggend)

Meer informatie
Voor zijn activiteiten op de thuismarkten rapporteerde Proximus een ebitda van 1.705 miljoen EUR, een daling met 0,7% of 12 miljoen EUR op jaarbasis. De sterke kostenbeheersing van de onderneming werd ruimschoots tenietgedaan door de druk op de directe marge. De ebitdamarge op de thuismarkten verbeterde tot 39,8%, tegen 39,2% voor 2019. BICS sloot 2020 af met een ebitda van 131 miljoen EUR, 14,5% minder dan het jaar voordien. Dat is volledig toe te schrijven aan een daling van de directe marge, een gevolg van de geleidelijke insourcing van diensten door MTN en zijn blootstelling aan corona. De segmentmarge van BICS als percentage van de omzet voor 2020 bedroeg 11,0%, tegenover 11,7% het jaar voordien.

Groep Operationals

Meer informatie
48.000 net adds vast internet op jaarbasis, of +2,3% op jaarbasis. 36.000 net adds vaste tv-zenders op jaarbasis, of +2,2% op jaarbasis. 174.000 net adds postpaidkaarten op jaarbasis, of +4,2% op jaarbasis. 56.000 net adds van convergente klanten op jaarbasis, of +2,5 p.p. op jaarbasis.

Vrije kasstroom (M€)

Meer informatie
Proximus rapporteerde voor 2020 een vrije kasstroom van 352 miljoen EUR, of 354 miljoen EUR exclusief netto uitgaande cash voor overnames. Dit is 151 miljoen EUR minder dan het vergelijkbare bedrag voor 2019, met dien verstande dat de vrije kastroom van 2020 154 miljoen EUR meer uitgaande cash omvatte ingevolge personeelsgerelateerde transformatieplannen, vooral in het kader van het Fit for Purpose-transformatieplan in 2020. De lagere winstbelasting over het volledige jaar 2020 en een gunstige evolutie op jaarbasis van het bedrijfskapitaal werden tenietgedaan door de lagere onderliggende ebitda en andere vrijekasstroommutaties, waaronder lagere vastgoedverkopen.