Breadcrumb

Netto financiële schuld

Situatie 30/09/2019

De netto financiële schuld bedroeg eind september 2019 2.008 miljoen EUR.

financial_position_2018q3_nl