Netto financiële schuld

Situatie 30/06/2021

Eind juni 2021 bedroeg de netto financiële schuld 2.673 miljoen EUR.  

De afbeelding toont de aangepaste nettoschuld exclusief leaseverplichtingen voor de periode vanaf het begin van het lopende kalenderjaar tot eind december 2020, uitgedrukt in miljoen Euro. De weergegeven cijfers zijn als volgt. Nettoschuld eind december 2020 = -2.356. Vrije kasstroom = 130. Dividenden = -226. BICS acquisitie van minderheidsbelangen = -217. Andere = -4. Nettoschuld eind juni 2021 = -2. 673.