Netto financiële schuld

Situatie 31/12/2020

De netto financiële schuld bedroeg eind december 2020 2.356 miljoen EUR.  

De afbeelding toont de aangepaste nettoschuld exclusief leaseverplichtingen voor de periode vanaf het begin van het lopende kalenderjaar tot eind december 2020, uitgedrukt in miljoen Euro. De weergegeven cijfers zijn als volgt. Nettoschuld eind december 2019 = -2.185. Vrije kasstroom = 352. Dividenden = -485. Dividenden aan minderheidsbelangen = -26. Andere = -12. Nettoschuld eind september 2020 = -2.356.