Netto financiële schuld

Situatie 30/06/2020

De netto financiële schuld bedroeg eind juni 2020 2.289 miljoen EUR.  

De afbeelding toont de aangepaste nettoschuld exclusief leaseverplichtingen voor de periode vanaf het begin van het lopende kalenderjaar tot eind juni 2020, uitgedrukt in miljoen Euro. De weergegeven cijfers zijn als volgt. Nettoschuld eind 2020 = -2.289. Vrije kasstroom = 252. Dividenden = -323. Dividenden aan minderheidsbelangen = -26. Andere = -7. Nettoschuld eind juni 2020 = -2.289.