Netto financiële schuld

Situatie 31/03/2020

De netto financiële schuld bedroeg eind maart 2020 2.038 miljoen EUR.

De afbeelding toont de aangepaste nettoschuld exclusief leaseverplichtingen voor de periode vanaf het begin van het lopende kalenderjaar tot 21 februari 2020, uitgedrukt in miljoen Euro. De weergegeven cijfers zijn als volgt. Nettoschuld eind 2018 = -2.143. Vrije kasstroom = 498. Dividenden = -486. Dividenden aan minderheidsbelangen = -29. Andere = -25. Nettoschuld eind 2019 = -2.185.