Netto financiële schuld

Situatie 30/09/2021

Eind september 2021 bedroeg de netto financiële schuld 2.526 miljoen EUR.

Netto financiële schuld waterfall chart

De afbeelding toont de aangepaste nettoschuld exclusief leaseverplichtingen voor de periode vanaf het begin van het lopende kalenderjaar tot eind december 2020, uitgedrukt in miljoen Euro. De weergegeven cijfers zijn als volgt. Nettoschuld eind december 2020 = -2.356. Vrije kasstroom = 276. Dividenden = -226. BICS acquisitie van minderheidsbelangen = -217. Andere = -3. Nettoschuld eind september 2021 = -2. 526.