Naar een groen netwerk

De klimaatverandering is een van de meest belangrijke problemen van onze tijd. Ook voor de maatschappij is het een grote uitdaging. Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt deel uit van onze bedrijfsstrategie en het is onze ambitie om een toonaangevend bedrijf te zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde en onze impact op het milieu verder te verminderen. Om dit te bereiken, hebben we programma's opgezet waarbij we zowel onze leveranciers, onze medewerkers als onze klanten betrekken.

Het hart van onze activiteiten wordt uiteraard gevormd door ons netwerk. Daarom is het voor ons prioritair om onze klanten een groen en betrouwbaar netwerk aan te bieden dat de beste verbindingskwaliteit levert en tegelijk de impact op het milieu zoveel mogelijk beperkt. Met het oog hierop hebben we een reeks initiatieven ontwikkeld om ons energieverbruik te verminderen en de principes van de circulaire economie toe te passen op het ontwerp zelf van het netwerk.

Hoe kunnen we onze CO₂-uitstoot terugdringen?

Ons netwerk, net als onze gebouwen overigens, werkt uitsluitend op groene elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. En dit sinds we lid zijn van de RE100, het wereldwijde initiatief dat de meest invloedrijke bedrijven ter wereld samenbrengt.

Om de uitstoot van koolstofdioxide (CO₂) te verminderen, houden we ook ons elektriciteitsverbruik onder controle dankzij het project om ons netwerk sterk te vereenvoudigen en dankzij de installatie van efficiëntere apparatuur. Zo konden we gaandeweg heel wat infrastructuur in onze technische gebouwen afschaffen of vervangen door recentere, compactere en minder energieverslindende apparatuur. Het gevolg daarvan is dat heel wat van deze oude technische gebouwen nog nauwelijks worden gebruikt, terwijl de hoge onderhoudskosten ongewijzigd blijven. Daarom hebben we beslist deze te grote technische gebouwen (600 m²) volledig leeg te maken, om ze te vervangen door een nieuw innovatief concept van Optimus-containers (20 m²), die optimaal ontworpen en gebouwd zijn om de digitale transformatie te ondersteunen.

Mogelijkheden van fiber

Om zich aan te passen aan de technologische ontwikkelingen en de behoeften van de klanten, is ons netwerk voortdurend in ontwikkeling. De versnelde installatie van fiber of glasvezel maakt het bijvoorbeeld mogelijk om koperkabels terug te winnen en te recycleren of voor andere doeleinden. Fiber is ook duurzaam en dus beter voor het milieu omdat het energie-efficiënter is dan koper en een langere levensduur heeft. Bovendien is het beter bestand tegen de weersomstandigheden, zoals overstromingen.

De versnelde uitrol van fiber heeft ons er ook toe aangezet te investeren in een machine waarmee we de hoeveelheid fiber die in omloop wordt gebracht beter kunnen beheren en ook zo de hoeveelheid afval kunnen verkleinen. Deze machine is immers in staat om fiber te testen, te herstellen en te snijden, waardoor onze technici over de exacte hoeveelheid materiaal beschikken die nodig is op elke werf. En mocht er toch te veel worden geleverd, dan kunnen we nu het materiaal testen en in de voorraad opnemen voor toekomstig gebruik!

Ecologische voetafdruk van koper vs. fiber
Productie van koper Productie van fiber
  • voornamelijk ontgonnen in Zuid-Amerika (meer dan 40% van de wereldproductie) door middel van sterk vervuilende procedés, die het natuurlijke ecosysteem vernietigen,
  • vervoer per boot naar Azië,
  • omzetting van erts naar eindproduct in kolengestookte centrales,
  • en finaal transport naar de landen van bestemming.
  • omdat de productie gebeurt op basis van eenvoudige materialen (glas, siliciumdioxide, kwarts, plastic), kan ze van begin tot einde in Europa plaatsvinden.
  • de koolstofvoetafdruk ervan is dus zeer klein in vergelijking met die van koper.

Kiezen voor een model van circulaire economie

Sinds enkele jaren loopt bij Proximus een project om zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen afkomstig uit netwerkinstallaties te recycleren. In 2019 werd meer dan 680 ton koperkabel teruggewonnen en hergebruikt voor diverse toepassingen, voornamelijk in de gieterijsector. Ook werden duizenden tonnen elektronische apparatuur gerecycleerd. Omdat het om gevaarlijk afval gaat, moet deze AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) een specifiek verwerkingsproces volgen. Na zuivering worden de gevaarlijke stoffen verwijderd en geïsoleerd volgens homogene families en vervolgens verwerkt conform de reglementering. De andere fracties (metalen, recycleerbare kunststoffen, glas, strategische metalen, enz.) die afkomstig zijn van het vermalen van apparatuur, gaan ook naar speciale verwerkingskanalen en worden hoofdzakelijk gerecycleerd.

Verantwoord onderhoud van het netwerk

Onze aanpak zou niet consistent zijn als we niet dezelfde principes zouden toepassen op het onderhoud van het netwerk. Dankzij het gebruik van kunstmatige intelligentie beschikken we over een monitoringsysteem dat ons in staat stelt te anticiperen op problemen en onze interventies efficiënter te plannen. Veel interventies kunnen trouwens op afstand worden uitgevoerd, wat het aantal verplaatsingen van onze technici vermindert.

Dit alles zou natuurlijk niet mogelijk zijn zonder nauwe samenwerking met onze leveranciers, die zelf ook milieuvriendelijke methoden toepassen. Samen bouwen we aan een echt groen netwerk!

Interesse in dit onderwerp? Ontdek meer over onze ambitie voor de planeet

Printen

Deel deze blogpost via