Het 'CO2 Neutral'-label

Proximus wordt sinds 2016 erkend als een koolstofneutraal bedrijf.

Wat betekent dit?

CO2logic ontwikkelde in samenwerking met Vinçotte, een onafhankelijke derde partij, het  'CO2 Neutral'-label, gebaseerd op de internationaal erkende PAS2060-norm. Sinds 2007 garandeert dit label dat organisaties die dit label verdienen actief hun lokale en globale klimaatimpact berekenen, verminderen en compenseren.

CO2Logic

CDP

In 2019 werd Proximus opgenomen in de A-lijst in de categorie 'Klimaatverandering' en sindsdien is het erkend als 'CDP Supplier Engagement Leader'.

Wat betekent dit?

Het CDP (Carbon Disclosure Project) is een internationale non-profitorganisatie die bedrijven en overheden wil stimuleren om de uitstoot van broeikasgassen en het watergebruik te verminderen en de bossen te beschermen. Elk jaar licht het CDP meer dan 5.000 bedrijven door op hun inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen en het waterverbruik te verminderen. De doorlichting focust op de doelstellingen van de onderneming, de governance, het vermogen om de risico's in verband met de klimaatverandering in te schatten en duurzame producten en diensten te ontwikkelen.

Cdp.net

SBT

Proximus verbindt zich ertoe om zijn directe uitstoot van broeikasgassen (over de periode 2015-2025) met 30% te verminderen en zijn indirecte uitstoot (over de periode 2014-2040) met 50%. Deze initiatieven werden goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief.

Wat betekent dit?

Het Science Based Targets initiatief (SBT) verzekert dat de streefcijfers van de verbintenissen in overeenstemming zijn met de klimaatakkoorden van Parijs (max. 2 °C opwarming). In de hele wereld kunnen slechts 817 bedrijven met deze erkenning uitpakken.

Sciencebasedtargets.org

EcoVadis

In 2020 heeft Proximus voor de vierde keer op rij een gouden medaille van EcoVadis ontvangen.

Wat betekent dit?

EcoVadis stelt bedrijven in staat om hun eigen milieu- en maatschappelijke prestaties en die van hun leveranciers te beoordelen aan de hand van een vragenlijst over milieu, arbeidspraktijken, eerlijke handelspraktijken en duurzaam inkopen, wat resulteert in een globale score voor het bedrijf. EcoVadis is wereldleider op het gebied van meting van de duurzaamheid van bedrijven.

Ecovadis.com

RE100

Het RE100-initiatief bevestigt dat Proximus zijn ambitie om met 100% hernieuwbare energie te werken al heeft waargemaakt.

Wat betekent dit?

Het wereldwijde RE100-initiatief brengt gezaghebbende ondernemingen samen rond een gemeenschappelijk doel: 100% hernieuwbare elektriciteit. Proximus heeft zich aangesloten bij het RE100-initiatief om zijn strategie i.v.m. de vermindering van de koolstofuitstoot kracht bij te zetten.

there100.org