Hoe Proximus inzet op groene en lokale energie

Een paar jaar geleden besloten mijn gezin en ik om zonnepanelen op het dak van ons huis te installeren. We wilden een bijdrage leveren aan het klimaat door op een milieuvriendelijke manier onze eigen stroom op te wekken. Het idee om alleen hernieuwbare zonne-energie te gebruiken die op ons eigen dak wordt geproduceerd, was erg spannend.

In de praktijk is het verhaal natuurlijk niet zo eenvoudig. Zonnepanelen produceren - zeker in het beruchte onvoorspelbare Belgische weer - niet het hele jaar door evenveel energie. Op zonnige dagen produceren ze meer elektriciteit dan we kunnen verbruiken, die wordt afgevoerd naar het elektriciteitsnet. Op bewolkte dagen en 's nachts produceren onze panelen niet genoeg energie en moeten we elektriciteit van het net gebruiken waarvan we niet weten waar die vandaan komt en of ze wel duurzaam geproduceerd is.

Je zou kunnen aanvoeren dat dit geen rol speelt, omdat wij ons overschot aan groene energie ook aan het net afgeven, dus in de praktijk compenseren wij dat. Maar dat betekent nog steeds dat we vaak energie van onbekende oorsprong verbruiken. Daarom proberen we ons elektriciteitsverbruik tegenwoordig aan te passen aan het weer: de wasmachine vaker laten draaien en andere energieverslindende taken uitvoeren als het zonnig is, minder energie verbruiken als het donker of bewolkt is.

Waarom vertel ik u dit? Omdat het een mooie analogie is om uit te leggen hoe wij bij Proximus omgaan met onze energieaankopen en ons energieverbruik.

Sinds een tiental jaar koopt Proximus groene energie aan om zijn netwerken en gebouwen van stroom te voorzien. Dat doen we door de aankoop van garanties van oorsprong: certificaten die het bewijs leveren van elke MWh die uit hernieuwbare bronnen wordt geproduceerd. Momenteel is de helft van de aangekochte certificaten afkomstig van in België geproduceerde windenergie, een percentage dat we tegen 2023 willen optrekken tot 100%.

Garanties van oorsprong zijn een goed instrument om na te gaan hoeveel duurzame energie er aan het net wordt toegevoegd. Maar net als bij mijn zonnepanelen weten we in de praktijk niet welke energie we werkelijk verbruiken. Windenergiecentrales leveren niet consequent hetzelfde volume, dus moeten we vaak onze toevlucht nemen tot het gebruik van de energie die voorhanden is, zonder te weten hoe die is geproduceerd en waar. En in tegenstelling tot mijn familie en ik, kan Proximus zijn netwerken niet gewoon uitschakelen wanneer er geen groene stroom beschikbaar is.

Om dus nog een stap verder te gaan in ons engagement voor groene energie, heeft Proximus beslist om eind 2021 over te schakelen op een stroomafnameovereenkomst met een Belgische leverancier. Stroomafnameovereenkomsten of PPA's zijn overeenkomsten met specifieke leveranciers. We zoeken leveranciers die groene energie kunnen opwekken - meestal uit wind of zon - volgens een profiel dat nauw aansluit bij ons verbruik, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het grootste deel van de energie die we verbruiken rechtstreeks afkomstig is van deze lokale en groene projecten. Het is net als met mijn zonnepanelen, maar in plaats van het verbruik aan te passen aan het aanbod, zoeken we een leverancier die nauw aansluit bij ons verbruik.

Naast onze vele initiatieven om ons energieverbruik te verminderen, kunnen we er op die manier voor zorgen dat de energie die we bij Proximus verbruiken zo groen en lokaal mogelijk is. Proximus kan geen zonnepanelen plaatsen op de meeste daken - die staan meestal vol antennes - maar door een zorgvuldige opvolging van het verbruik en door lokale en groene leveranciers te contracteren kunnen we er wel voor zorgen dat we al het mogelijke doen om een positieve impact te hebben op de wereld rondom ons.

 

Patrick Wens, Procurement manager bij Proximus

 

Geïnteresseerd in dit onderwerp? Ontdek wat het milieu voor Proximus betekent

Printen

Deel dit nieuws via