Port of Antwerp kiest 6th NeTWorK voor automatische drones

Havenbedrijf Antwerpen heeft het 6th NeTWorK consortium, een samenwerking tussen DroneMatrix, Proximus en SkeyDrone uitgekozen voor de uitrol van een groot opgezet en innovatief droneproject.

D-Hive - Operationele dronecapaciteit voor de haven van Antwerpen

Onder de noemer 'D-Hive - Operationele dronecapaciteit voor de haven van Antwerpen' wordt een netwerk van drones uitgebouwd, die vanop strategische plaatsen in de haven automatische vluchten zullen uitvoeren. Via een uniek platform kan het Havenbedrijf vanop afstand vluchtplannen en -routes opmaken, instellen wat het doel en de gewenste output (foto's, metingen, livestream,...) van de vlucht is en toelatingsaanvragen beheren.

De drones worden zonder manuele interventie in de haven ingezet voor de ondersteuning van haar kernprocessen om op die manier de algemene operationele excellence te optimaliseren. Zo denken we onder meer aan de detectie van olievlekken en drijfvuil, infrastructuurinspecties, veiligheidscoördinatie, ondersteuning van het vessel traffic management, ondersteuning bij calamiteiten en incidenten, werfopvolging, milieu-inspecties en assetbeheer.

Port of Antwerp is met het innovatief droneproject D-Hive de eerste havenautoriteit ter wereld die op zulke grote schaal uitpakt met operationele dronecapaciteit. Een netwerk van automatische drones die vanop strategische plaatsen in de haven vluchten uitvoeren biedt een enorm grote toegevoegde waarde, zowel qua veiligheid als qua efficiëntie. Dit bewijst dat we vandaag heel concreet en slim vorm geven aan de haven van de toekomst.

Het consortium 6th NeTWorK werd eind 2020 opgericht door de ontwikkelaar van hardware en software DroneMatrix, de telecomoperator Proximus en de dienstverlener voor (drone)luchtverkeer SkeyDrone. Samen realiseren de drie partners droneoplossingen vanuit een dienstverleningsmodel waarbij drones 'as a service' missies kunnen uitvoeren voor zakelijke doeleinden, en werken ze samen rond de ontwikkeling van dronenetwerken. Dankzij de complementariteit tussen de drie partijen ontstaat een uniek aanbod dat volledig afgestemd is op de vragen vanuit de markt.

"Het project wordt enkel uitgevoerd ter ondersteuning van het Havenbedrijf," aldus Frederik Winters, projectleider bij DroneMatrix. "Aan de hand van de resultaten willen we de havengemeenschap inspireren om in de toekomst eveneens het Drone-as-a-Service (DAAS) model te hanteren. Binnen dit concept worden bedrijven en overheden die een beroep doen op de dronediensten volledig ontzorgd. Het technische aspect en de vergunningsaanvragen worden door ons als dienstaanbieder overgenomen, de data en de informatie worden in real time ter beschikking gesteld van de gebruiker."

DroneMatrix, dat binnen het project als hoofdaannemer optreedt, levert zowel hardware als software voor de drones. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de vluchten. Het bedrijf onderscheidt zich door het in-huis ontwikkelen van de gebruikte technologie. Volgens Lander Vanwelkenhuyzen, general manager van DroneMatrix, is de kwaliteit van de technologie en de operationele aanpak eerder al aangetoond in het project Drones for Antwerp. "Daarbij hebben we samen met de stad, de brandweer en de politie een aantal toepassingen - use cases – uitgewerkt die als basis dienden voor de ontwikkeling van een matuur aanbod voor Port of Antwerp. Maar een project zoals dit, een van de grootste Europese tenders voor automatische drones, is alleen maar haalbaar met de steun van twee sterke partners: SkeyDrone en Proximus."

Stevig verankerd binnen het luchtvaartlandschap, heeft SkeyDrone als dochteronderneming van skeyes en Brussels Airport Company, de nodige expertise in huis voor dit uniek en grootschalig project. "SkeyDrone zal zorgen voor de continue monitoring van de operationele grond- en luchtrisico's. Door de integratie van diverse statische en dynamische databronnen (zoals positiedata van vliegverkeer en schepen) kunnen we de meest veilige en efficiënte vliegroutes bepalen. Daarnaast zal via ons dataplatform het vluchtautorisatieproces verder geautomatiseerd worden, door de integratie met het UTM platform van onze technologiepartner Unifly", aldus Hendrik-Jan Van Der Gucht, managing director van SkeyDrone.

Proximus van zijn kant investeert in de state-of-the-art netwerkinfrastructuur, levert cloudgebaseerde diensten voor de hosting van het 6th NeTWorK-platform, en stelt zijn expertise op het vlak van IoT, cloud en analytics via consulting ter beschikking. In maart 2020 activeerde Proximus als eerste 5G-technologie in de Antwerpse haven. Sindsdien is het netwerk verder geëvolueerd, waardoor het hele havengebied vandaag is uitgerust met dekking op 3.5GHz spectrum. Zo'n performant mobiel netwerk dat hoge snelheden aankan en de latentie tot een minimum reduceert, is niet alleen cruciaal om de drones optimaal te laten functioneren maar ook om efficiënte dataoverdracht te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan hoe kwalitatieve 4K-livebeelden de veiligheidsmonitoring in de haven kunnen faciliteren.

Op die manier wil het bijdragen tot een vruchtbaar digitaal ecosysteem dat via co-creatie de ontwikkeling van innovatieve oplossingen bevordert.

image not available

Proximus heeft zich steeds geëngageerd om het beste gigabitnetwerk voor België uit te bouwen, in combinatie met de nieuwste technologieën. Dat alles komt mooi samen in dit project: dankzij onze uitstekende netwerkinfrastructuur en onze zin voor samenwerking dragen we bij tot de verdere uitbouw van de drone-industrie ten dienste van bedrijven en geven we de innovatie in de haven een extra impuls.

Volgens Lander Vanwelkenhuyzen biedt dit project ongetwijfeld een springplank om in de toekomst gelijkaardige innovatieve dronetoepassingen op andere sites uit te rollen in België en de rest van Europa.