Diversiteit en inclusie

Bij Proximus willen we een positieve en veilige werkomgeving creëren waarin iedereen zichzelf kan zijn en waar iedereen zich welkom voelt. Jouw talent en passie voor de job zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etnische afkomst en nationaliteit.

Klinkt mooi in theorie, maar maken we dit ook waar in de praktijk? Wij geloven graag van wel!

image not available

Diversiteit en inclusie maken echt deel uit van het DNA van Proximus. Ik ben trots op  onze talrijke initiatieven die zeker  helpen  het bewustwordingsproces hierrond te versterken: specifieke trainingen voor alle medewerkers rond inclusieve communicatie, antidiscriminatiecampagnes in onze winkels, oprichten en uitbreiden van de IamRemarkable-community, vormgeven van ons LGBTQIA+ beleid, …

Onze diverse werkomgeving en inclusieve cultuur heeft een impact op ieder van ons en maakt ons als bedrijf sterk!

Een diverse omgeving is een verrijkende omgeving.

Om aan te tonen dat diversiteit en inclusie echt deel uitmaken van ons DNA, laten we het liefst onze eigen collega's aan het woord. Want het vrijuit kunnen uiten van ideeën, gevoelens, aard, cultuur, overtuigingen, waarden en successen ligt aan de basis van onze Diversiteit en Gelijke kansen policy (pdf - 230kb). Iedereen is uniek en beleeft de dingen op een andere manier. Wat voor de ene een evidentie lijkt, kan voor de andere een obstakel zijn. Antoon, Houssain, Odon, Julie en Nancy vertellen openlijk over wat hun realiteit is en hoe zij zich bij Proximus ondersteund voelen in de uitoefening van hun job. Elke getuigenis sluit aan bij één van de zes claims waar wij bij Proximus voor staan en nog meer voor willen gaan. Think possible with us!

Benieuwd? Ontdek snel de verhalen van onze collega's!

Diversity and inclusion campaign 2024

Want to see more testimonials of our colleagues? Discover here below what Aishwary, Anne, Lisa, Emmanuel and Stephane think about diversity at Proximus.

Aishwary feels valued with us for her potential. At Proximus, expertise has no skin colour. #Ethnicities

Stéphane shares how differences in backgrounds and other ways of thinking open doors to creativity. At Proximus, talent sees no boundaries. #Diversability

Lisa finds everyone can be themselves with us. At Proximus, skill has no sexual preference. #LGBTQIA

Anne finds collaboration across different generations the most enriching. At Proximus, passion is not bound by age. #Generations

Ambitie staat los van gender

Julie: "Weet je, Julie, ik heb geprobeerd me te herinneren wie je vroeger was. Het lukt me niet." Dit is wat ik nu te horen krijg. Ik ben opgestaan, heb bij mezelf gezegd: ik weet niet wat morgen brengt, maar het zal in ieder geval Julie zijn tot het einde van mijn leven. Ik werk in het callcenter van Bergen als businessoperatrice. Mijn grootste angst was dat ik mijn baan zou verliezen. Maar ik moest erover praten, ik moest het kwijt. De eerste met wie ik erover sprak was mijn callcentermanager. Zijn antwoord was echt buitengewoon, want hij zei: "Gefeliciteerd! Zeg me wat ik kan doen om je te helpen bij dit avontuur." Ik besefte dat ik bij Proximus op mijn plaats was, ik kon niet beter dromen om mijn transitie door te maken. Dit is het leven dat ik wilde en nu heb ik het.

Mijn manager was de eerste die ik vertelde over mijn plannen om voortaan als 'Julie' door het leven te gaan. Hij zei direct 'gefeliciteerd' en vroeg me hoe hij me het best bij mijn transitie kon begeleiden. Toen besefte ik nog meer dat ik bij Proximus echt op mijn plaats zit!

Wist je dat …

Gelijke verloning ongeacht geslacht
We sinds 2021, jaarlijks een evaluatieoefening uitvoeren om de gelijke verloning tussen vrouwen en mannen voortdurend te blijven garanderen. Werken in een veilige omgeving betekent ook het aanbieden van dezelfde voordelen en kansen voor iedereen.

Topwomen in Tech
We in 2024 30% vrouwen met een universitair diploma in dienst willen hebben in onze technologiedomeinen.

Girlpower
32% van onze medewerkers en 50% van onze Raad van Bestuur bestaat uit vrouwen.

Passie staat los van kleur

Odon: Een anekdote die me te binnen schiet, is dat ik een jeans draag met gaten. Mijn moeder heeft die weggegooid. Ze zei altijd: "Je valt zo al genoeg op. Je hebt geen extra's nodig om nog meer in de kijker te lopen." Haha! Mijn naam is Odon Kalombo. Ik werk nu al bijna 23 jaar als Scrum Master bij Proximus. Ik heb bij Proximus nooit echt de indruk gehad gediscrimineerd te worden, ook al heb ik steeds geweten dat anderen mij niet altijd zien als ik hen. Ik heb Proximus mettertijd zien evolueren wat inclusie betreft. Ik zie steeds meer mensen met verschillende achtergronden bij Proximus, en dat is echt interessant. Vandaag zien we bij Proximus de Belgische maatschappij in het klein. Ik zie niet in waarom ik onderscheid zou moeten maken tussen X of Y-mensen. Wat mij interesseert, zijn competenties, en wat ze te bieden hebben. Boem! Ik ga ervoor.

Ik heb bij Proximus gelukkig nooit het gevoel gehad gediscrimineerd te worden voor mijn huidskleur. Ik werk hier ondertussen verschillende jaren en op vlak van diversiteit en inclusie zijn we echt geëvolueerd. Ondertussen zijn hier zoveel collega's gestart met verschillende achtergronden en net die verscheidenheid maakt het boeiend! Onze talenten maken ons tot wie we zijn, niet onze achtergrond.

Wist je dat …

70 nationaliteiten
Ons zeer diverse personeelsbestand een echte afspiegeling is van de samenleving. Het omarmen van verschillen en het aantrekken van de beste talenten is wat telt bij ons!

Antidiscriminatieproject in de shops
Een RESPECT-campagne opgezet werd om onze verkoopteams en klanten hierin te ondersteunen/sensibiliseren.

IamRemarkable
We dit nationale initiatief volledig ondersteunen door het oprichten van onze eigen #IaR community door en voor collega's.

Enthousiasme staat los van seksuele voorkeur

Antoon: Op een bepaald moment zei een collega: je hebt nu al een lief. Ik zei ja, het is een man. Ha, een man! Ik zei ja, het is een man. Welja, OK, het is een man. In 2015 ben ik gescheiden van mijn vrouw. Ik ben 25 jaar getrouwd geweest. Als je ouder wordt, word je rustiger, denk ik. Niet dat je in slaap valt, maar wanneer je een probleem hebt of zo. Dat is het voordeel als je wat ouder wordt. Mijn naam is Antoon t'Kint. Ik werk al 24 jaar bij Proximus. Technologie verandert constant. Het blijft een uitdaging om mee te blijven met de producten. In een bedrijf, boven de vijftig … Het mag misschien niet gezegd, maar volgens de krant is er geen probleem. Maar eigenlijk is dat wel zo. Dus ik hoop nog tien jaar te mogen werken bij Proximus.

Na een huwelijk van 25 jaar vroeg een collega me naar mijn nieuwe vriendin, ik zei dat het een man was. Het antwoord was "ah ok, dan is het een man, wat telt is dat je gelukkig bent". Het gevoel om openlijk voor je geaardheid uit te kunnen komen zonder anders bekeken te worden en het begrip dat leeft onder de collega's, is heel fijn. Dit zou een evidentie moeten zijn, maar dat is het jammer genoeg nog niet overal. Hier gelukkig wel!

Wist je dat …

LGBTQIA+ dagen
Onze sites, apps, social mediakanalen, … één keer per jaar gehuld zijn in de regenboogkleuren en we de regenboogvlag hijsen ter ere van de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie.

LGBTQIA+ policy
We samen met onze partner Open@Work en een werkgroep van collega's bezig zijn een kader op te stellen voor de ondersteuning van werknemers die hun genderidentiteit willen veranderen.

Genderneutrale communicatietraining
Onze medewerkers in klantgerichte (en andere) functies deze training krijgen voor inclusievere communicatie.

Motivatie gelooft in zichzelf

Houssain: Wacht, Houssain. Eerlijk gezegd, ze kijken niet naar wie je bent of hoe je bent of wat je gelooft of wat dan ook. Ze kijken echt naar je competenties. Daar heb ik mezelf in vraag gesteld en gezegd: hop, ik laat alle remmen los. Wees jezelf, wees trots op wie je bent en laat je competenties zien. Ik ben heel lang geleden bij Proximus begonnen, in 1998 als interimaris. Daarna ben ik doorgegroeid. Ik werd bevorderd tot coördinator, om uiteindelijk manager te worden van een team van een tiental mensen. Er is nooit rekening gehouden met mijn afkomst, mijn religie of eender wat. Er is al veel goed bij Proximus, maar we kunnen wellicht nog dingen verbeteren. Waarom geen lokaaltje waar mensen kunnen bidden zonder zich te hoeven schamen? Zolang er wederzijds respect is tussen collega's. Dat is heel belangrijk. Ik denk dat dit een van de uitdagingen is die Proximus zal moeten aangaan. Ik ken veel mensen die talent hebben, maar niet durven solliciteren 'omdat'. Wellicht door een slechte ervaring, maar die moet je opzijschuiven. De ene mens is de andere niet.

Ik werk 25 jaar bij Proximus en ben ondertussen teammanager van een tiental collega's. Mijn afkomst of religie werd nooit in vraag gesteld, er werd enkel gekeken naar wat ik kan. Wees trots op wie je bent en laat je competenties zien, dat is wat telt!

Wist je dat …

Detecteren van onbewuste vooroordelen
We onze aanwervingsprocessen herbekeken om de 'onbewuste vooroordelen' te identificeren die soms de overhand nemen tijdens selectiegesprekken/contacten met andere sollicitanten. Onze rekruteerders/managers kregen methodes aangeleerd om hier beter mee om te gaan.

Diversiteit en gelijke kansen beleid
We ons beleid voortdurend herbekijken om de beste leerling van de klas te blijven. Zo waken we ervover dat iedereen dezelfde kansen krijgt, ongeacht geslacht, religie, etniciteit of afkomst.

Stimuleren van interne groei
Het voor ons essentieel is dat al onze medewerkers zich kunnen ontplooien en ontwikkelen, ongeacht hun sociaal-economische achtergrond. Verschillende initiatieven werden hierrond opgezet.

Toewijding staat los van leeftijd

Antoon: Op een bepaald moment zei een collega: "je hebt nu al een lief". Ik zei "ja, het is een man". "Ha, een man!" Ik zei "ja, het is een man". Welja, OK, het is een man. In 2015 ben ik gescheiden van mijn vrouw. Ik ben 25 jaar getrouwd geweest. Als je ouder wordt, word je rustiger, denk ik. Niet dat je in slaap valt, maar wanneer je een probleem hebt of zo. Dat is het voordeel als je wat ouder wordt. Mijn naam is Antoon t’Kint. Ik werk al 24 jaar bij Proximus. Technologie verandert constant. Het blijft een uitdaging om mee te blijven met de producten. In een bedrijf, boven de vijftig … Het mag misschien niet gezegd, maar volgens de krant is er geen probleem. Maar eigenlijk is dat wel zo. Dus ik hoop nog tien jaar te mogen werken bij Proximus.

Op mijn leeftijd is het een uitdaging om mee te blijven met de producten. Maar het voordeel van ouder worden, is dat je rustiger wordt. Dankzij mijn levenservaring heb ik het gevoel dat ik nog meer mezelf ben en dat mijn talenten hier echt gewaardeerd worden.

Wist je dat …

Experience@work
Onze collega’s vanaf 55 jaar hun talenten en ervaring kunnen inzetten bij een aantal andere werkgevers (dichter bij huis), dit mét behoud van hun salarispakket en opgebouwde Proximus-voordelen.

Proximus Young Community
Nieuwe en jonge professionals elkaar kunnen ontmoeten tijdens netwerkevents om zo gemakkelijker hun weg te vinden binnen ons bedrijf.

Vaardigheids- en competentiescan
Onze medewerkers vanaf 50 jaar een scan aangeboden krijgen om hen te helpen relevant te blijven op de arbeidsmarkt.

Talent staat los van beperkingen

Nancy: Als mijn man en ik ergens komen, en we leren nieuwe mensen kennen, dan wordt aan hem al snel gevraagd wat voor werk hij doet. Aan mij wordt dat vaak niet gevraagd. Als ik zeg dat ik bij Proximus werk, dan krijg ik de vraag: hoezo, werk jij? Als je buitenkomt, dan besef je eigenlijk des te meer hoeveel hindernissen er zijn en hoe moeilijk het soms ook is om je gewoon te verplaatsen in een rolstoel. Ik denk dat je soms ook de juiste mensen moet tegenkomen, die ervoor openstaan je een kans te geven om je ook te bewijzen. Hier heb ik niet echt het gevoel van ik ben Nancy en ik zit in een rolstoel. Ik ben gewoon Nancy. Ik denk dat de meeste mensen dat eigenlijk altijd gewoon aanvaard hebben.

Bij Proximus heb ik nooit het gevoel gezien te worden als 'Nancy die in een rolstoel zit', hier kan ik echt gewoon Nancy zijn. Ik heb het geluk gehad omringd te worden door collega's die me de kans gaven mezelf te bewijzen ondanks de beperkingen die het voor mij niet altijd evident maken mijn job te doen.

Wist je dat …

Toegankelijkheid van onze toestellen, apps en sites
In samenwerking met Passe-Muraille, we de toegankelijkheid van onze smartphones en tablets controleren om er zeker van te zijn dat ze voldoen voor ten minste vijf categorieën van mensen met beperkingen. Onze apps en sites bieden ondertitels en audiobeschrijving.

Tewerkstelling van meer dan 200 collega's met een beperking
We dankzij onze samenwerking met ENTRA en andere bedrijven voor aangepast werk, verschillende jobs kunnen aanbieden en aanpassen voor mensen met een beperking (bedrading, assemblage van kits, reparatie, testen en verpakken van onze producten …).

Toegankelijkheid gebouwen en shops
Het volledig nieuwe kantoorproject Campus nog meer focust op de aanpassing van onze infrastructuur en het meer toegankelijk maken van onze gebouwen/shops voor collega's en klanten met een handicap.

image not available

Voor mij was het heel belangrijk dat beroemde mensen naar buiten kwamen. Op persoonlijk vlak, omdat het mensen zijn die je bewondert en het dus een positief verhaal brengt. En het opent ook het gesprek met je familie en vrienden.

Voor Proximus is het een gelegenheid om de waarden van ons bedrijf te tonen. Vooral tegenover onze collega's om te tonen dat we hen steunen en dat ze mogen zijn wie ze zijn.

Klinkt dit voor jou als de perfecte werkplek?

Jouw inzet mag beloond worden en dat vinden wij dus ook. Zoals je hierboven kan lezen, gaan we niet licht over deze voordelen. We vinden dat onze mensen deze echt verdienen en evolueren continu hoe we het pakket zo aantrekkelijk mogelijk kunnen maken én houden, zodat ze op elk moment afgestemd zijn op de actuele leefomstandigheden.

Lijkt het jou wel wat om bij ons aan de slag te gaan?

Bekijk onze vacatures en ontdek zelf wat hier allemaal mogelijk is (of wat jij zelf mogelijk kan maken).

Think possible with us.

Bekijk hier onze vacatures!