Publieke sector

Proximus werkt samen met de publieke sector om projecten uit te voeren die ten goede komen aan de Belgische samenleving.

Slimme steden

We bieden een waaier van oplossingen om steden bij te staan in hun dienstverlening aan burgers, waaronder: 

Realtime Crowd Management

Steden in heel België maken gebruik van onze oplossing voor Realtime Crowd Management om mensenstromen te monitoren op basis van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens van mobiele toestellen.

Slimme straatverlichting

Onze gelieerde onderneming Codit heeft samen met Schréder, specialist in slimme verlichting, een platform ontwikkeld dat de gegevens beheert die door slimme straatverlichting worden geregistreerd. Sensoren in de lampen registreren gegevens zoals temperatuur, verkeersdichtheid en weersomstandigheden om de intensiteit van de verlichting te bepalen.

Schréder en Codit, partners in slimme verlichting

Be-Mobile

Onze partner onderneming Be-Mobile is gespecialiseerd in slimme oplossingen voor duurzame mobiliteit, door bestuurders en passagiers in verbinding te brengen met weg- en openbaarvervoersinfrastructuur. Bijvoorbeeld slimme verkeerslichten die zich aanpassen aan het reële verkeer om een betere verkeersdoorstroming mogelijk te maken.

Slimme gezondheid en veiligheid

Slimme gezondheidszorg

Proximus wil een faciliterende rol spelen in de versnelling van de digitale transformatie en het stimuleren van innovatie in de gezondheidszorg, in het belang van artsen en patiënten.

Meer info over Healthcare 4.0 - Een wereld van technologische innovatie

Persbericht: AZ groeninge wordt het eerste ziekenhuis in de Benelux met een privaat 5G-netwerk, in samenwerking met Proximus NXT

Veiligheid (ANPR-camera's)

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) gebruikt slimme camera's voor nummerplaatherkenning. De gescande nummerplaten worden op verschillende manieren gebruikt, bijvoorbeeld om ze te vergelijken met misdaaddatabases (gestolen of geseinde voertuigen, enz.), om snelheidsovertreders op te sporen door over een langere afstand de snelheid te meten, en om het verkeer in de buurt van een misdrijf te bekijken.

Groei bevorderen via onze ecosystemen

Samenwerken is wat ons Belgisch economisch ecosysteem doet bloeien. Bij Proximus geloven we dat partnerships cruciaal zijn voor groei en innovatie. Ze zijn ook een middel om meer waarde te genereren. Door samen te werken kunnen we bovendien een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij in het algemeen.