De transitie naar een groenere samenleving mogelijk maken

Klanten helpen om hun uitstoot te verminderen

Als telecom- en ICT-provider zit Proximus in een unieke positie om zijn klanten en de samenleving in het algemeen in staat te stellen hun uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Digital4Climate, de eerste Belgische studie die wetenschappelijke cijfers aanreikt over het potentieel van digitale technologie om de CO2-uitstoot in ons land te verminderen, toont aan dat de positieve impact van digitale technologie op het klimaat tegen 2030 vijf keer groter zal zijn dan de totale voetafdruk ervan.

Voor consumenten die een milieuverantwoorde keuze willen maken bij de aankoop van hun nieuwe mobiele telefoon heeft Proximus in april 2022 het Eco Rating-label geïntroduceerd. Dit label, dat werd gelanceerd door een consortium van telecomoperatoren, wordt al gebruikt door 31 deelnemende leveranciers in 35 landen. Het geeft een duidelijke milieuscore voor mobiele telefoons.

Samen met zijn zakelijke klanten en partners ontwikkelt Proximus slimme digitale oplossingen die het gebruik van resources optimaliseren en de CO2-uitstoot verminderen, zoals monitoring van het energieverbruik en oplossingen voor het leasen van toestellen, online samenwerking en videoconferenties.

Dankzij de oplossingen van Proximus konden businessklanten hun CO2-voetafdruk met 769 kton verminderen.

Biodiversiteit

Ook als het effect van Proximus op biodiversiteit niet erg substantieel is vanwege de aard van onze activiteiten, toch engageert Proximus zich voor een beter behoud van de biodiversiteit. In samenwerking met onze consultancy partner BeeOdiversity hebben we de belangrijkste factoren gedefinieerd die de biodiversiteit beïnvloeden, samen met hun afhankelijkheden en effecten. Wat onze directe activiteiten betreft, omvatten deze factoren de plaats van gebouwen in of bij gevoelige gebieden, netwerkactiviteiten en materiaalvereisten.

Onze toeleveringsketen stroomopwaarts heeft echter duidelijk de grootste impact in onze sector, door de winning van grondstoffen en de uitstoot van koolstof. Door biodiversiteit op te nemen in onze gedragscode voor leveranciers, met hen samen te werken om hun CO2-uitstoot te verminderen en in te zetten op de circulaire economie en de modernisering van ons netwerk, zullen we de impact van onze activiteiten verkleinen.

Gelanceerde initiatieven

Aug.e

Het platform voor slimme bouwoplossingen dat we samen met BESIX en i.LECO creëerden.

Ontdek meer

My footprint

Beschikbaar in de MyProximus-app om klanten een idee te geven van hun eigen CO₂-uitstoot.

Ontdek meer

Banx

De digitale app voor duurzaam bankieren.

Ontdek meer

Ontdek meer