Samen naar een duurzamer digitaal leven

Beste lezer,

Net als 2020 stond 2021 in het teken van COVID. De strijd tegen deze ongeziene pandemie heeft zijn stempel gedrukt op ieders leven, zowel privé als professioneel. Proximus vormde hierop geen uitzondering, en onze medewerkers en teams hebben blijk gegeven van een enorme veerkracht om onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Hoewel de coronacrisis ons voor ongekende uitdagingen stelt, biedt ze ons ook een unieke kans om onszelf en de wereld om ons heen heruit te vinden. Als het gaat over de digitale wereld, waarin Proximus actief is, zijn we ervan overtuigd dat de traditionele, mondiale, gedereguleerde digitale platformmodellen geleidelijk aan in vraag of toch minstens op de proef zullen worden gesteld door innoverende en meer lokale  initiatieven. De burgers van vandaag willen een digitaal leven leiden dat steunt op modellen die aansluiten bij hun bekommernissen en die ze volledig kunnen vertrouwen. Voor ons is het dan ook essentieel dat toekomstige digitale diensten, of het nu bijvoorbeeld gaat om onderwijs, gezondheidszorg of e-commerce, ook in Europa en België worden ontwikkeld door lokale spelers en ecosystemen. Het gaat om een maatschappelijke keuze: we moeten ons afvragen welke platformen we willen ondersteunen om de wereld van morgen vorm te geven.

Connectiviteit voor iedereen

We kunnen het niet hebben over een digitale samenleving zonder toekomstgerichte connectiviteit ter sprake te brengen. Die zal bestaan uit een combinatie van fiber, 5G en technologieën zoals cloud en edge computing. Dit zijn wat we de netwerken van de toekomst noemen: ze sturen onze economie en ons digitale leven aan en hebben een eindeloos potentieel. We willen dat ze openstaan voor en ten dienste staan van iedereen. We investeren elk jaar meer dan één miljard euro in onze netwerken om in heel België fiber en 5G uit te rollen, waarbij we onze klanten een zeer hoog beveiligingsniveau garanderen. Onze uiteindelijke ambitie is om een mobiel 5G-bereik van 99% te hebben tegen eind 2024 en een vast gigabitbereik van 100% te halen in België.

Werken aan lokale ecosystemen

Aangezien het digitale essentieel is geworden, is het belangrijk dat de burgers hun digitale leven en hun data kunnen toevertrouwen aan spelers die ze vertrouwen. We zijn er immers sterk van overtuigd dat we moeten evolueren naar een digitaal leven dat meer op ons lijkt. Een lokaler, veiliger en verantwoordelijker leven, waar grote Belgische merken, visionaire ondernemers en sterke lokale ondernemingen ecosystemen bouwen om bij de volgende innovatiegolf het voortouw te kunnen nemen.

Proximus wil bij deze innovatiegolf uiteraard een vooraanstaande rol spelen. Onze ambitie is meer dan ooit om in hun dagelijkse leven de digitale partner van de Belgen te worden. Dit is wat we dit jaar hebben bereikt met de lancering van Doktr en Banx, bijvoorbeeld. Anderzijds helpen we onze professionele klanten bij hun digitale transformatie door samen met hen te innoveren, met name via ons nieuwe 5G-innovatieplatform.

Een speler met een menselijk gezicht

Het menselijke gezicht van Proximus, dat zijn in de eerste plaats de duizenden collega's die het hele jaar door het beste van zichzelf geven, in onze shops, in onze contactcenters, op het terrein of op kantoor. En we weten welk verschil die menselijke toets kan maken in de digitale wereld. Hij draagt niet alleen bij tot een betere klantenervaring in het leven van alledag. Maar wat belangrijker is, in de buitengewone omstandigheden die we het voorbije jaar hebben meegemaakt, is dat onze aanwezigheid ook essentieel is geweest.

We willen dat onze netwerken voor iedereen toegankelijk zijn, zodat niemand aan de zijlijn blijft staan.

Onze teams zijn uitzonderlijke inspanningen blijven leveren in de strijd tegen COVID. In recordtijd hebben ze vaccinatiecentra uitgerust met connectiviteit en IT-oplossingen.

Tijdens de verschrikkelijke overstromingen in de zomer van 2021 hebben onze technici dag en nacht hard gewerkt om onze infrastructuur in de getroffen gebieden te herstellen. Zo konden de slachtoffers hun familie en vrienden weer bereiken en bedrijven hun activiteiten weer opstarten.

Tegemoetkomen aan de maatschappelijke uitdagingen

Bij Proximus willen we dat de nieuwe krachtige netwerken die we uitrollen openstaan voor iedereen, zodat niemand aan de zijlijn blijft staan. Met deze doelstelling voor ogen hebben we in september 2021 samen met overheidsinstanties, bedrijven en sociale organisaties het Digital Inclusion Charter ondertekend en ons geëngageerd om samen de digitale kloof in ons land te dichten.

Maatschappelijke uitdagingen aangaan betekent ook systematisch rekening houden met onze impact op het klimaat. Het is onze verantwoordelijkheid als leider om het goede voorbeeld te tonen door duurzaamheid te integreren in alles wat we doen. We zijn trouwens zeer trots dat Proximus zich heeft aangesloten bij de European Green Digital Coalition, met de bedoeling tegen 2040 koolfstofneutraal te worden, tien jaar eerder dan vooropgesteld door het akkoord van Parijs.

Van Proximus de referentiewerkgever maken voor digitale thema's

Aangezien de strijd om talent de komende jaren alleen maar moeilijker zal worden, is het voor een groep als Proximus essentieel om zijn medewerkers een stimulerende en inspirerende werkomgeving te bieden, met grote aandacht voor diversiteit, inclusie, samenwerking en empowerment.

Zo bevorderen we de continue ontwikkeling van onze medewerkers, zeker met betrekking tot de technologieën van de toekomst, en bieden we digitaal talent aantrekkelijke kansen.

Het is onze verantwoordelijkheid om duurzaamheid te integreren in alles wat we doen.

Om onze transformatie tot een echt klantgericht digitaal bedrijf te versnellen, hebben we beslist over te stappen op agile werkmethodes. Deze aanpak stelt ons in staat te focussen op wat klanten belangrijk vinden en sneller innovatieve oplossingen aan te reiken.

In de komende jaren zullen we onze kantoorgebouwen - zowel in Brussel als regionaal - ook laten evolueren tot een campus, wat menselijk contact en samenwerking zal bevorderen.

Proximus transformeren voor de toekomst

Bij het lezen van dit jaarverslag zult u ontdekken dat Proximus in 2021 heel wat verwezenlijkt heeft. Aangestuurd door onze #inspire2022-strategie hebben onze teams buitengewoon gepresteerd, ondanks de complexe COVID context.

Wanneer we terugblikken, is het indrukwekkend te zien welke weg we het voorbije jaar hebben afgelegd. We hebben de fiberuitrol spectaculair versneld om een van de meest performante fiberoperatoren ter wereld te worden. We hebben onze interne informaticatools verder getransformeerd en gemoderniseerd om van Proximus een echt digitaal, klantgericht bedrijf te maken. In onze Consumer- en Enterprise-segmenten keren we geleidelijk aan terug naar groei dankzij onze convergente merken en aanbiedingen, onze strategische partnerships en ons vermogen om voortdurend te innoveren. We hebben goed standgehouden op de professionele markt en we hebben onze transformatie in een gestaag tempo voortgezet. De uitgifte van onze eerste groene obligatielening was een groot succes.

Naast onze verwezenlijkingen op de binnenlandse markt hebben we ook de internationale positie van Proximus versterkt. We verwierven alle aandelen van ons filiaal BICS, wat ons de flexibiliteit biedt om de groeiplannen van BICS en Telesign uit te voeren. Eind december kondigde Telesign trouwens aan dat het in 2022 naar de beurs wil gaan.

De wereld van morgen zal onvermijdelijk digitaler zijn. Dankzij onze #inspire2022-strategie zal hij ook menselijker, lokaler, veiliger en duurzamer zijn.

Hiertoe engageren we ons! #thinkpossible

Ondertekend door de voorzitter en de CEO van Proximus