Een vastberaden strategie voor een goed beveiligde, geconnecteerde en meer welvarende samenleving

Beste lezer,

2022 was een moeilijk jaar. Terwijl 2020 en 2021 in het teken stonden van de coronacrisis en de gevolgen ervan, werden families en bedrijven het voorbije jaar voor nieuwe uitdagingen geplaatst door de oorlog in Oekraïne en de impact die deze heeft op de wereldeconomie. Niet enkel in België maar ook daarbuiten, werden we geconfronteerd met een inflatieniveau en schommelingen in de energieprijzen die we sinds de jaren zeventig niet meer hebben meegemaakt. Bovendien lieten ook de gevolgen van de klimaatopwarming zich meer en meer voelen.

In deze bijzonder complexe geopolitieke en macro-economische context zijn de resultaten van de Proximus Groep echt opmerkelijk te noemen. Vorig jaar behoorden we tot de sterkst groeiende Europese operatoren qua omzet. Zo kwamen we de belofte na die we in 2020 maakten bij de lancering van onze #inspire2022- strategie. We zetten toen in op industriële investeringen en een terugkeer naar winstgevende groei in 2022. Het was een gedurfde keuze, maar ze heeft wel vruchten afgeworpen. Alle teams van de Proximus Groep hebben buitengewoon gepresteerd, en daardoor kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoetzien, ondanks de onzekerheid die ons omringt.

Een internationale positie die steeds sterker wordt

 Dat vertrouwen steunt op stevige fundamenten. Een daarvan is de unieke structuur van onze Groep, die maakt dat onze omzet sneller kan groeien dan de andere Europese telecomoperatoren. Door de overname van 100% van de aandelen van BICS en Telesign kunnen we immers rekenen op een toenemende internationale groei, naast een sterke positie op de thuismarkten. In 2022 waren de internationale activiteiten al goed voor een kwart van de omzet van de Proximus Groep. Dit aandeel zal de komende jaren wellicht alleen nog maar toenemen.

2022 was voor onze filialen BICS en Telesign duidelijk het jaar waarin er een versnelling hoger geschakeld werd. Ze kenden allebei een groei met dubbele cijfers, maar hebben nog een enorm groeipotentieel. BICS en Telesign, wereldleiders binnen hun domein, staan symbool voor de groeiende convergentie tussen telecom en IT, en zorgen ervoor dat onze groep verder kan groeien buiten België en Europa.

Ceo en voorzitter van Proximus staan zij aan zij.
Guillaume Boutin, CEO en Stefaan De Clerck, Voorzitter

Netwerken die ons een grote voorsprong geven

 Ons vertrouwen in de toekomst wordt ook gevoed door onze technologische infrastructuur. We zijn erin geslaagd een beslissende voorsprong te nemen op onze concurrenten, zowel voor fiber als voor 5G. Een van onze verwezenlijkingen in 2022 was de lancering van 10 Gbps-fibertechnologie in vijf Belgische steden, met downloadsnelheden tot 8,5 Gbps. Bovendien werd in juni 2022 het Atomium als miljoenste gebouw in België aangesloten op fiber. Van een symbool gesproken! Op het einde van het jaar bedroeg onze fiberdekking 21% van de woningen en bedrijven. Fantastisch nieuws voor de gezinnen en bedrijven in ons land, want een betrouwbare, snelle en veilige connectiviteit is cruciaal voor de digitale ontwikkeling van onze samenleving.

Voortbouwend op deze successen zullen we het tempo nog opdrijven en gedurende de komende jaren jaarlijks 600.000 woningen en bedrijven aansluitbaar maken. Een hele prestatie! Ook qua fiberdekking hebben we onze ambities opgeschroefd. Aanvankelijk wilden we tegen 2028 een nationale dekkingsgraad voor fiber van 70% bereiken, maar nu is ons nieuw objectief om de dekkingsgraad voor fiber uit te breiden tot 95% van de Belgische woningen en bedrijven, met de ambitie om 100% gigabit dekking te bereiken tegen 2032. Voor de resterende 5% zal een beroep worden gedaan op vaste draadloze toegang. Deze ultrasnelle uitrol vertegenwoordigt belangrijke investeringen: tegen 2032 zullen we samen met onze partners meer dan 9 miljard euro in ons fibernetwerk hebben geïnvesteerd. Iedereen toegang geven tot fiber, ook in meer landelijke gebieden, maakt deel uit van ons streven naar meer digitale inclusie.

Wat 5G betreft, zijn we blij te kunnen vaststellen dat er in het hele land geleidelijk aan een wettelijk kader wordt ingevoerd, waardoor België zijn achterstand zal kunnen inlopen. Net als fiber is 5G essentieel voor het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven en voor de digitalisering van ons land. Ook hier zullen we het tempo opvoeren om tegen eind 2024 alle grote Belgische steden en tegen 2025 het hele land van 5G te voorzien. In de zomer van 2022 is Proximus erin geslaagd uitgebreide spectrumrechten te verwerven, essentieel om in de komende 20 jaar onze leiderspositie in de mobiele sector te behouden. In 2022 konden we ook bogen op sterke commerciële resultaten en een hoge klantentevredenheid. Onze NPS ging erop vooruit, zowel voor onze drie residentiële merken als op de bedrijvenmarkt.

Ons nieuw objectief om de dekkingsgraad voor fiber uit te breiden tot 95% van de Belgische woningen en bedrijven, met de ambitie om 100% gigabit dekking te bereiken tegen 2032.

2022 is ook het jaar waarin al onze teams overstapten op agile werkmethoden. Deze doorgedreven transformatie werd geïnitieerd in een positief sociaal klimaat. Samen met onze Think possible-bedrijfscultuur, waaraan we verder blijven bouwen, zal dit nieuwe bedrijfsmodel ons in staat stellen sneller te innoveren om nog beter aan de behoeften van onze klanten te voldoen. We stellen ook vast dat de agile werkmethoden bij onze medewerkers leiden tot meer autonomie en tevredenheid.

Bijdragen aan een wereld die inclusiever, veiliger en duurzamer is

Met zijn investeringen en innovaties draagt Proximus bij tot het concurrentievermogen van ons land en het welzijn van de Belgen. Maar daar nemen we geen genoegen mee. We willen als bedrijf onze verantwoordelijkheid nemen. Zo hebben we bijvoorbeeld gebouwen ter beschikking gesteld om Oekraïense vluchtelingen op te vangen en hebben we 23.700 prepaidkaarten verdeeld.

Ook op milieugebied willen we de toon zetten.

Ook gegevensbeveiliging en privacy staan voor ons centraal. De oorlog in Oekraïne heeft aangetoond hoe belangrijk cyberdefensie is geworden voor landen overal ter wereld. Voor Proximus is op dit gebied duidelijk een rol weggelegd om al onze klanten en de samenleving te ondersteunen. We zijn dan ook bijzonder trots dat we Proximus Ada hebben opgericht, het eerste Belgische expertisecentrum dat artificiële intelligentie en cybersecurity combineert, en dat we als een van de eerste operatoren ter wereld een overeenkomst hebben gesloten met Microsoft om een soevereine cloud te ontwikkelen. Zo willen we onze bijdrage leveren om Europa en België technologisch autonoom te maken, zowel qua infrastructuur als gegevensbeheer.

Ook op milieugebied willen we de toon zetten. In 2022 werd Proximus de derde operator ter wereld wiens doelstellingen om zijn uitstoot van broeikasgassen op korte en lange termijn te verminderen door het SBTi werden gevalideerd. Tegen 2040 wil Proximus immers een net zero uitstoot van broeikasgassen bereiken. Hiertoe verlagen we onze eigen uitstoot en sporen we onze leveranciers aan om hetzelfde te doen. Proximus verbindt zich er namelijk toe zijn scope 3-uitstoot van broeikasgassen, afkomstig van al zijn indirecte activiteiten, tegen 2030 met 60% en tegen 2040 met 90% te verminderen.

bold2025, een nieuw strategisch plan voor de komende drie jaar

Na de succesvolle uitvoering van #inspire2022 is het nu tijd voor onze nieuwe strategische cyclus bold2025 en een nieuwe missie: 'Vastberaden bouwen aan een betrouwbare, digitale wereld die de samenleving doet groeien'. Waarom? Omdat we ervan overtuigd zijn dat de duizenden medewerkers van Proximus een positieve rol spelen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, ook al zijn het uitdagingen van formaat. In deze moeilijke tijden heeft de wereld leiders nodig om aan de samenleving van morgen te bouwen. Proximus kan en moet deze rol opnemen. Digitalisering, technologische infrastructuur, beveiliging, gegevensbescherming, milieu: we spelen een centrale rol in al deze cruciale vraagstukken

Tegen 2025 zullen de opportuniteiten voor Proximus de mogelijke tegenwind ruimschoots compenseren. Bij Proximus zijn we meer dan ooit klaar om te bouwen aan het België van morgen. #thinkpossible

Ondertekend door de voorzitter en de CEO van Proximus