Een jaar met vastberaden stappen vooruit, in België en internationaal

Beste lezer,

2023 zal voor Proximus de geschiedenis ingaan als een scharnierjaar, en dat is nog zacht uitgedrukt. Het was een jaar waarin we resoluut stappen hebben gezet om een toonaangevende internationale speler te worden, terwijl we onze positie in België bleven versterken. Door onze vastberaden strategische keuzes zijn we beter geplaatst dan ooit om de digitale partner van alle Belgen te worden én een wereldleider in digitale communicatie en digitale identiteit. De diversificatie van onze groeipolen zorgt ervoor dat we massaal kunnen blijven investeren in onze netwerken en in innovatie.

Een snelle uitrol van fiber en 5G

Zoals bekend lanceerden we eind 2022 ons nieuwe strategisch driejarenplan, bold2025. Het woord ‘bold’ werd niet lukraak gekozen. Het onderstreept onze ambitie om ‘vastberaden te bouwen aan een betrouwbare, digitale wereld die de samenleving doet groeien’. Dit is precies wat we doen met de verdere snelle uitrol van fiber en 5G in België, waardoor we de concurrentie een belangrijke stap voor blijven.

2023 was ook een mijlpaal omdat 29% van de Belgische woningen en bedrijven nu aansluitbaar zijn op fiber. In totaal, inclusief de bijdrage van onze joint ventures, is er een dekking van 34% “fiber in the street”. (1,75 miljoen aansluitbare woningen en bedrijven + 300.000 wooneenheden waar de joint ventures fiber in de straat hebben aangelegd.) Dit hebben we te danken aan het voortreffelijke werk van onze teams op het terrein. Het tempo zal trouwens nog verder worden opgedreven.

Zowel onze eigen medewerkers als onze joint ventures doen het hele jaar door hun uiterste best om zoveel mogelijk woningen en bedrijven toegang te bieden tot de voordelen van fiber. Daarom zijn we blij dat het BIPT zich onlangs bereid verklaard heeft om de samenwerking tussen de verschillende operatoren in België in het kader van de fiberuitrol te evalueren. Dit zou het voor ons gemakkelijker moeten maken om minder dichtbevolkte gebieden te bedekken, en het effent ook de weg voor een efficiëntere uitrol, op zowel economisch als ecologisch vlak. In een steeds sneller digitaliserende wereld is dit goed nieuws voor het concurrentievermogen van België.

Voorzitter van de Raad van Bestuur en ceo staan naast elkaar
Stefaan De Clerck, Voorzitter van de Raad van BestuurGuillaume Boutin, CEO

Het woord ‘bold’ onderstreept onze ambitie om ‘vastberaden te bouwen aan een betrouwbare, digitale wereld die de samenleving doet groeien’.

Ook voor 5G gaat het de goede richting uit. Dankzij het huidige wetgevende kader gaat de dekking er in de drie gewesten van het land gestaag op vooruit, waardoor we onze doelstelling van 100% indoor dekking in de periode 2025-2026 zullen bereiken. We zijn nog nooit zo vastberaden geweest om onze gigabitnetwerken uit te rollen naar alle burgers en bedrijven in het land.

Een zeer positieve commerciële dynamiek

Dankzij fiber hebben we het beste vaste netwerk van België, met downloadsnelheden die in 2024 zullen oplopen tot 100 Gbps. We kunnen ook prat gaan op het beste mobiele netwerk van België. Tijdens de spectrumveiling van 2022 is Proximus erin geslaagd het grootste deel van het spectrum te verwerven, waardoor we nog jarenlang de beste mobiele ervaring zullen kunnen aanbieden. Netwerken alleen volstaan echter niet.

We zijn ook erg trots op onze teams, die deze technologische voorsprong hebben benut om de beste producten en diensten op de markt te brengen voor onze klanten. Technologieën zoals Wi-Fi 6 of digitale diensten zoals Doktr zullen ons in staat stellen om dé digitale partner van alle Belgen te worden. 

Zowel onze eigen medewerkers als onze joint ventures doen hun uiterste best om zoveel mogelijk woningen en bedrijven toegang te bieden tot de voordelen van fiber.

Deze strategie werpt vruchten af, zoals mag blijken uit de uitstekende commerciële dynamiek in 2023, en dat hebben we te danken aan zowel de superioriteit van onze netwerken en producten als aan onze multimerkenstrategie op de residentiële markt (Proximus, Scarlet, Mobile Vikings). Dankzij deze aanpak kunnen we voldoen aan de behoeften van alle consumenten, ook die met een lagere koopkracht. Als we daar de wholesaleovereenkomst aan toevoegen die we in 2023 hebben ondertekend met de nieuwe operator die in 2024 wordt verwacht, is Proximus ideaal geplaatst om het hoofd te bieden aan de veranderende structuur van de Belgische markt en mag het de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Enkele maanden geleden hebben we ook een ongeziene stap gezet met de herpositionering van ons commerciële aanbod voor zakelijke klanten. Dit wordt nu door één sterk merk vertegenwoordigd: Proximus NXT. Het is onze ambitie ervoor te zorgen dat onze klanten altijd een stap voor blijven door hun bedrijfsmodellen voortdurend te optimaliseren op een veilige, soevereine en duurzame manier. Met Proximus NXT maken we ons op om de belangrijkste technologie- en ICT-partner voor zakelijke klanten te worden in de Benelux.

Proximus innoveert op alle vlakken

Innovatie is diep verankerd in de bedrijfscultuur van Proximus. In 2023 brachten we als pioniers soevereine cloudoplossingen op de markt met Microsoft en Google. We waren zelfs de eerste operator in Europa die gedeconnecteerde soevereine cloudoplossingen aanbood. Dit deden we via Clarence, een joint venture die we oprichtten samen met LuxConnect. Dit is een essentiële stap voorwaarts om bedrijven in staat te stellen hun gevoelige gegevens beter te beschermen, terwijl de naleving van de Europese regelgeving wordt gegarandeerd. Dankzij Proximus zijn België en Luxemburg koplopers op dit gebied, dat van cruciaal belang is voor de toekomst.

Bij Proximus beperkt innovatie zich niet tot technologie. Ook de medewerkers gaan hierin mee. In 2023 hebben we onze manier van werken verder laten evolueren om in te spelen op een wereld die almaar meer hybride en agile wordt. Zo beschikken al onze medewerkers nu over een veilige chat op basis van generatieve AI. Er worden ook sessies georganiseerd om ideeën uit wisselen over hoe generatieve AI ieders werk kan verbeteren. Parallel met de verhuis van 6.000 medewerkers hebben we onze bedrijfscultuur verder bijgestuurd door onze teams aan te moedigen meer initiatieven te nemen en onze gewoonten in vraag te stellen. Tegelijk stomen we onze medewerkers klaar voor de jobs van de toekomst via omscholing en bijscholing. Dit is een verantwoord, toekomstgericht beleid dat we hebben gecreëerd gebaseerd op een voortdurende, op vertrouwen gebaseerde dialoog met onze sociale partners.

Nog een belangrijke innovatie in 2023 was de lancering van het Supplier Engagement Program in samenwerking met onze 150 belangrijkste leveranciers. Via dit programma helpen we onze leveranciers om emissiereductiedoelstellingen vast te leggen die even ambitieus zijn als de onze. Deze doelstellingen worden zwart-op-wit opgenomen in de contracten die we met hen hebben. Zo positioneren we ons in onze hele waardeketen als een belangrijke speler voor de klimaattransitie.

In de top drie wereldwijd met Route Mobile

Tot slot was de belangrijkste gebeurtenis van 2023 ongetwijfeld onze overeenkomst om een meerderheidsbelang te verwerven in Route Mobile.1 Deze investering zal echt een keerpunt voor onze Groep zijn waardoor we een plaats zullen innemen in de top drie wereldwijd voor digitale communicatie en digitale identiteit. Het gaat om een snelgroeiende markt die van de digitale ruimte een veilige plek wil maken voor iedereen. Deze visie sluit perfect aan bij onze maatschappelijke rol.

Met BICS, Telesign en Route Mobile zal de Proximus Groep beschikken over sterke en zeer complementaire wereldwijde troeven, zowel uit geografisch standpunt als uit dat van productexpertise. Deze overname houdt ook in dat over drie of vier jaar 50% van onze omzet afkomstig zal zijn van activiteiten die geen verband houden met onze fysieke netwerken. Zodra de transactie met Route Mobile is afgerond, zal de Proximus Groep zich geleidelijk aan ontpoppen tot een internationaal technologiebedrijf en tegelijk zijn leiderschap op de thuismarkten voor telecommunicatie en ICT versterken. We kunnen 2024 dus sereen en met vertrouwen tegemoetzien, ook al zal het jaar wellicht uitdagingen in petto hebben. Zoals de geschiedenis al vaker heeft aangetoond, versterken de diversificatie en de internationalisering van onze activiteiten enkel de veerkracht van de Proximus Groep.

Nooit eerder werd de nood om te digitaliseren zo sterk gevoeld als vandaag. En nooit eerder waren we zo goed voorbereid om aan die nood tegemoet te komen, in België en in de rest van wereld. #thinkpossible

Ondertekend door de voorzitter en de CEO van Proximus